logo ShareP

Przewodniki | informacje, wiadomości i porady

Parking Wrocław strefy parkowania

Wrocław posiada około 4 000 płatnych miejsc parkingowych

 

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić m.in. za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych Pay Pass i Pay Wave, systemem BLIK oraz monetami (od 10 groszy do 5 złotych). Jest również możliwe dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnych.

 

Parkomaty personalizują bilety parkingowe dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.


 

Stawki opłat za parkowanie we Wrocławiu

 

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

 

od 1 marca 2021 r. obowiązuje 7 dni w tygodniu od 9:00 jak 20:00
 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.

 

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

 

od 1 marca 2021 r. obowiązuje 7 dni w tygodniu od 9:00 do 20:00
 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.

 

W Strefie Płatnego Parkowania na obszarze C:

 

Obowiązuje od od poniedziałku do piątku od 9.00 jak 18:00
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.

 

Przy uiszczaniu opłaty za pomocą urządzenia mobilnego kierowca powinien umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu identyfikator konkretnego operatora (do pobrania w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta i biurze obsługi klienta)

 

W strefie płatnego parkowania znajduje się 212 parkomatów, w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania są zlokalizowane 102 parkomaty. Urządzenia są ustawione na ulicach, przy których są wyznaczone płatne miejsca postojowe.

Każdy parkomat na ulicy jest zasilany baterią słoneczną i może pracować w temperaturach od 55 stopni C do minus 25 stopni C.


 

Narodowe Forum Muzyki:

 

Parking w centrum Wrocławia

https://goo.gl/maps/jYKtm14y47oZ72zw7

Parking podziemny wraz ze stacjami ładowania samochodów elektrycznych. 662 dostępne miejsca.

Wjazd z ul. Krupniczej lub ul. Kazimierza Wielkiego

 

czynny od poniedziałku do niedzieli 24 godziny na dobę
 • 7,00 zł za każdą godzinę parkowania;
 • 30,00 zł za całą dobę parkingową.

Cyfrowe bilety i płatności kartą dostępne w aplikacji Share.P

https://sharep.io/get-your-app/

 


 

Abonamenty

Sprzedaż abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców Wrocławia, osób niepełnosprawnych oraz właścicieli pojazdów niskoemisyjnych zostanie powiększona o grono pojazdów napędzanych wodorem oraz pojazdów jednośladowych – które dodatkowo objęte zostają zerową stawką za postój.


 

Abonament typu M

dla mieszkańca

Wydawany dla osoby fizycznej zameldowanej na pobyt stały lub czasowy na terenie strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, posiadającej pojazd z tytułu własności/współwłasności/umowy leasingu/ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu lub innej czynności cywilnoprawnej, której stroną jest osoba fizyczna.

 

Abonament typu M wydawany jest dla nie więcej niż 3 pojazdów posiadanych przez osobę fizyczną.

 

Obowiązuje wyłącznie w jednej z 14 podstref , w której zameldowany jest mieszkaniec. Gdy adres zameldowania znajduje się na granicy podstref mieszkaniec decyduje, na którą z nich wykupi abonament.

 

Dla I pojazdu
 • na 1 miesiąc - 10 zł,
 • na pół roku - 50 zł,
 • na rok - 100 zł.

 

Dla II pojazdu
 • na 1 miesiąc - 20 zł,
 • na pół roku - 100 zł,
 • na rok - 200 zł.

 

Dla III pojazdu
 • na 1 miesiąc - 100 zł,
 • na pół roku - 500 zł,
 • na rok - 1000 zł.

 

Abonament typu B

ogólnodostępny, obowiązujący na obszarze B w ŚSPP

 • na 1 miesiąc - 400 zł,
 • na pół roku - 2000 zł,
 • na rok - 4000 zł.

 

Abonament typu C

ogólnodostępny, obowiązujący na obszarze C w Strefie Płatnego Parkowania

 • na 1 miesiąc - 200 zł;
 • na pół roku - 1000 zł;
 • na rok - 2000 zł;

 

Ceny abonamentów dla pojazdów niskoemisyjnych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zostaną zróżnicowane

dla pojazdu samochodowego:

 1. o napędzie spalinowo – elektrycznym, którego emisja CO2 nie przekracza 100 g/km, jeżeli dla pojazdu samochodowego zostało wystawione świadectwo zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające, że pojazd posiada napęd spalinowo – elektryczny oraz emisję CO2 nieprzekraczającą 100 g/km,
 2. napędzanego sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG), jeżeli w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego zostało potwierdzone, że pojazd napędzany jest sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem ziemnym (LNG).

 

Abonament NEA
 • na 1 miesiąc - 30 zł;
 • na pół roku - 150 zł;
 • na rok - 300 zł;

 

Abonament typu NEA potwierdza również uprawnienie do bezpłatnego postoju w strefie płatnego parkowania (C) oraz w obszarze B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania;

 

 

Abonament NEB
 • na 1 miesiąc - 10 zł
 • na pół roku - 50 zł

 

Dla samochodów elektrycznych postój jest całkowicie darmowy.

 


 

Abonamenty dla służb miejskich

wydawane „na okaziciela”, przeznaczone dla służb miejskich, drogowych, pogotowia energetycznego, wodno – kanalizacyjnego, gazowego i ciepłowniczego – potwierdzający uprawnienie do postoju oznakowanych pojazdów samochodowych tych służb na wszystkich miejscach objętych opłatami w strefie płatnego parkowania.

 

Abonament SMAB
ważny w obszarach A i B ŚSPP
 • na 1 miesiąc - 200 zł;
 • na pół roku - 1000 zł;
 • na rok - 2000 zł;

 

Abonament SMC
ważny w strefie płatnego parkowania C
 • na 1 miesiąc - 100 zł;
 • na pół roku - 500 zł;
 • na rok - 1000 zł;

 

Abonament typu N

dla osoby niepełnosprawnej pracującej w strefie

Abonament wydawany dla osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami neurologicznymi (kod 10-N) lub schorzeniami narządu ruchu (kod 05-R), zatrudnionych lub prowadzących działalność na obszarze strefy płatnego parkowania lub śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, posiadających pojazd z tytułu własności/współwłasności/umowy leasingu/ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu lub innej czynności cywilnoprawnej, której stroną jest osoba fizyczna.

 

Abonament obowiązuje na obszarze jednej z 14 podstref, w której jest zatrudnienie lub prowadzona działalność.
 • na 1 miesiąc - 10 zł;
 • na pół roku - 50 zł;
 • na rok - 100 zł;

 

Arkady Wrocławskie:

Świetna lokalizacja w centrum blisko jarmarku świątecznego.

 

Parking w galerii handlowej

https://goo.gl/maps/T4vpwsPA8WrB9DYSA

Idealny parking podczas zwiedzania rynku miasta. Blisko do jarmarku świątecznego.

 

czynny od poniedziałku do piątku od 06:00 do 23:00
oraz w sobotę i niedzielę od 08:00 do 23:00
 • 0,00 zł za pierwszą godzinę parkowania z Share.P;
 • 4,00 zł za dwie godziny parkowania;
 • 5,00 zł za każdą kolejną godzinę parkowania.

 

 • 80,00 zł za zgubiony bilet (bez aplikacji).

 

Bilety cyfrowe, płatności kartą i subskrypcje dostępny na aplikacja Share.P. W kasach parkingowych z biletem papierowym płatność możliwa jest tylko gotówką!

 


 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

w strefie C wzrośnie z 460 zł do 700 zł. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zróżnicowana zostanie w zależności od obszaru:

 • w obszarze A za jeden miesiąc 1600 zł
  (obecnie 850 zł),
 • w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł
  (obecnie 850 zł).

 

Identyfikatory

obowiązują na obszarze strefy płatnego parkowania C

 

Identyfikator 0

wydawany dla osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami neurologicznymi (kod 10-N) lub schorzeniami narządu ruchu (kod 05-R).

 

Identyfikator H

identyfikator wydawany dla pojazdów o napędzie spalinowo – elektrycznym, których emisja CO2 nie przekracza 100g/km, sprężonym gazem ziemnym CNG lub skroplonym gazem ziemnym LNG.

 

 

Identyfikatory są wydawane bezpłatnie.


 

Opłata dodatkowa

 

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 200 zł. Kwota ulega obniżeniu do 100 zł w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia,
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju w strefie C wynosi 80 zł. Kwota ulega obniżeniu do 40 zł. w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.
 • Opłata dodatkowa za przekroczenie opłaconego czasu postoju w obszarze A i B ŚSPP wynosi 140 zł. Kwota ulega obniżeniu do 70 zł. w przypadku uregulowania należności w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia.
 • W parkomatach można uregulować „karę” za brak opłaty bądź przekroczenie czasu parkowania (zbliżeniowo lub BLIKiem), oraz przedłużyć czasu postoju (skanując kod QR parkomat odczytuje numer rejestracyjny pojazdu, dzięki czemu użytkownik nie musi wprowadzać go ręcznie).

 

Mapa strefy parkowania we Wrocławiu 2022

Strefy parkowania Wrocław


Port Lotniczy Strachowice - Share.P Lotnisko Parking


 

Aktualizacja

16.12.2022

Źródła

Godzina parkowania w centrum Wrocławia za darmo!

https://www.wroclaw.pl/zmiany-w-oplatach-za-parkowanie-w-2021-roku

https://www.wroclaw.pl/strefa-platnego-parkowania

http://www.zdium.wroc.pl/kategoria/parkowanie/strefa-platnego-parkowania-strefa-platnego-parkowania/gdzie-kiedy-obowiazuja-oplaty-za-postoj/

http://www.zdium.wroc.pl/wp-content/uploads/2021/02/mapa-strefa-2020-kolor-scaled.jpg

www.zdium.wroc.pl/cennik-oplat-abonamentowych

www.zdium.wroc.pl

 

Zobacz więcej materiałów >>

Jesteśmy w mediach

Portale i gazety o nas

Nasi partnerzy:

Nic nie bierze się z niczego i dlatego poprosiliśmy innych specjalistów o współpracę.

SwissProp Tech

Interparking

OVHCloud

Pomarańczowy

Enelion

Google

Innosuisse

World Tourism Forum Lucerne

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Miejskich Zurych

PSPA/AVERE

Uniwersytet w Zurychu