Polityka prywatności

 

 1. Wstęp
  1. ShareP AG(SA), handlujący jako ShareP ("my" lub "nas") traktuje prywatność Twoich informacji bardzo poważnie. Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy informacje zebrane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej i aplikacji (zwanych poniżej "Usługą"). Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności. Korzystając z Usługi zgadzasz się na związanie niniejszą polityką w odniesieniu do informacji zebranych o Tobie za pośrednictwem tej strony.
  2. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki, prosimy o skontaktować się a my postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania.
  3. Regularnie dokonujemy przeglądu tej polityki, a obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie i określanie, czy nadal zgadza się na jej przestrzeganie. Jeśli nie zgadzasz się na jakiekolwiek zmiany w tej polityce, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Usługi. W przypadku, gdy wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany w niniejszej Polityce, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Cię o takich zmianach z wyprzedzeniem na piśmie lub w inny sposób, który pozwoli nam skontaktować się z Tobą bezpośrednio za pośrednictwem naszej Strony, aplikacji lub w trakcie świadczenia Usługi.
  4. Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były prawdziwe, kompletne, dokładne i aktualne. W związku z tym, użytkownik musi powiadomić nas o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych (na przykład, jeśli zmieni adres e-mail).
  5. Właścicielem i operatorem Serwisu jest ShareP AG(SA) (handlujący jako "ShareP"), spółka zarejestrowana w Szwajcarii pod numerem firmy: CHE-458.596.730 z siedzibą w Zurychu (8050), CH przy Apfelbaumstrasse 45, (ShareP/we/us/nasz). ShareP jest administratorem (zwanym również administratorem danych) Twoich danych osobowych i jest za nie odpowiedzialny. Termin "Ty" odnosi się do użytkownika chcącego uzyskać dostęp i/lub korzystać z Usług.
 2. Gromadzone dane osobowe i ich wykorzystanie
  1. Dane dotyczące rachunku podstawowego - Chociaż podanie nam tych informacji nie jest obowiązkowe, jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł zarejestrować się jako członek Serwisu lub dokonać rezerwacji miejsca parkingowego u naszych operatorów miejsc parkingowych, będziemy gromadzić następujące dane.
  2. Nazwa - musimy je przechowywać w celu identyfikacji użytkownika w ramach świadczenia naszych usług. Będzie on udostępniany operatorom miejsc parkingowych, u których dokonujesz rezerwacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku jakichkolwiek awarii.
  3. Email - będziemy wysyłać do Ciebie e-maile dotyczące Twoich rezerwacji i usługi ShareP. Możemy udostępnić Twój e-mail stronom trzecim (w tym operatorom miejsc parkingowych) tylko w celach kontaktowych i tylko w odniesieniu do rezerwacji, ładowania EV itp.
  4. Zdjęcie - jeśli prześlesz zdjęcie, udostępniamy je operatorom miejsc parkingowych, aby mogli Cię zidentyfikować, a także wykorzystujemy je do spersonalizowania wszelkich opinii, które pozostawiasz o miejscach parkingowych.
  5. Tablica rejestracyjna - przechowujemy je dla celów egzekwowania przepisów, celów bezpieczeństwa, aby upewnić się, że parkują Państwo w odpowiedniej wielkości zatoce parkingowej. Udostępniamy je operatorom miejsc parkingowych wraz z datami i godzinami sesji parkingowych.
  6. Adres IP - Jest to wykorzystywane przez nas i niektórych naszych dostawców zewnętrznych do identyfikacji Twojego urządzenia w ramach świadczenia naszych usług. Jest on również wykorzystywany do kontroli oszustw oraz do zapewnienia bezpiecznego produktu.
  7. Sposób płatności - szczegóły dotyczące metody płatności, które podajesz (w tym imię i nazwisko, adres e-mail i czasami adres) są wysyłane bezpośrednio do zgodnych z PCI zewnętrznych dostawców płatności. Nie są one przechowywane na serwerach ShareP, a pracownicy ShareP nie mają dostępu do tych szczegółów.
  8. Historia rezerwacji - przechowujemy historię miejsc i czasu rezerwacji parkingu, aby ułatwić i przyspieszyć ponowne korzystanie z niego, a także w interesie Państwa i naszych celów księgowych.
  9. Numer telefonu - przechowujemy je, aby kierowcy mogli kontaktować się z operatorami miejsc parkingowych i vice versa. Numery telefonów są udostępniane tylko w przypadku dokonania płatności za rezerwację. Używamy ich również do przyspieszenia ponownego korzystania z naszej usługi płatności przez telefon. Możemy się z Państwem skontaktować telefonicznie w przypadku jakichkolwiek problemów z Państwa rezerwacjami lub kontem.
  10. Recenzje - Jeśli zdecydujesz się zostawić opinię o miejscu parkingowym, zostanie ona pokazana innym kierowcom rozważającym rezerwację miejsca (tylko z podaniem imienia i inicjału nazwiska).
  11. Nawigacja do przestrzeni niebędących częścią ShareP - rejestrujemy, które z nich uruchamiasz, aby przyspieszyć i ułatwić Ci ponowne korzystanie z nich, a także aby ulepszyć nasz silnik dostępności parkingów - który pomaga nam pokazywać Tobie i innym kierowcom, kiedy według nas będą dostępne miejsca do zaparkowania.
  12. Dane dotyczące lokalizacji - jeśli zdecydujesz się włączyć usługi lokalizacyjne, będziemy od czasu do czasu przechowywać dane dotyczące Twojej lokalizacji w celu ulepszenia naszego mechanizmu dostępności parkingów - który pomaga nam pokazywać Tobie i innym kierowcom, kiedy według nas miejsca będą dostępne do zaparkowania. Możesz zapobiec przechowywaniu tych danych, wyłączając usługi lokalizacyjne.
  13. Narzędzia CRM innych firm - wysyłamy następujące dane do narzędzi do zarządzania relacjami z klientami zgodnych z GDPR, abyśmy mogli się z Tobą komunikować: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz Twoje wiadomości dotyczące obsługi klienta.
  14. Administrowanie rezerwacją - Pracownicy obsługi klienta ShareP mogą zobaczyć powyższe dane (poza poufnymi danymi dotyczącymi metody płatności) podczas administrowania rezerwacją.
  15. Miejsce parkingowe Dane z wykazu - aby wystawić u nas swoje miejsce parkingowe, będziemy zbierać następujące dane:
  16. Adres miejsca parkingowego - używamy tego, aby pokazać kierowcom, gdzie znajduje się Twoje miejsce. Ujawniamy im pełny adres, aby mogli tam nawigować. Kierowca może zobaczyć nazwę ulicy i pinezkę na mapie pokazującą lokalizację Twojego miejsca po kliknięciu ikony nawigacyjnej.
  17. Opis miejsca - jest to ogólnodostępny opis, który podajesz podczas dodawania miejsca, który pomaga kierowcom zdecydować, czy dane miejsce jest odpowiednie.
  18. Zdjęcia Twojej przestrzeni - Te ogólnodostępne zdjęcia pomagają kierowcom zdecydować, czy dane miejsce jest odpowiednie i ułatwiają dostęp do niego po przyjeździe.
  19. Obiekty - są to atrybuty przestrzeni publicznej, które możesz opcjonalnie zapewnić, aby pomóc kierowcom zdecydować, czy dana przestrzeń jest dla nich odpowiednia.
  20. Instrukcje dostępu - jeśli podasz je podczas dodawania miejsca, są one używane do ułatwienia kierowcom dostępu do miejsca.
  21. Administrowanie przestrzenią - Pracownicy obsługi klienta ShareP mogą zobaczyć powyższe dane podczas administrowania Twoją przestrzenią.
 3. Jak wykorzystujemy Twoje informacje?
  1. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika zebrane za pośrednictwem Usługi do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe (Cele biznesowe), aby zawrzeć lub wykonać umowę z Tobą (Powody umowne), za Twoją zgodą (Zgoda) i/lub w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych (Powody prawne). Wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których opieramy się obok każdego celu wymienionego poniżej. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
   1. Aby podjąć kroki w kierunku zawarcia z Tobą umowy, świadczenia Usługi i dochodzenia wszelkich praw do zapłaty na podstawie naszych Warunków (Przyczyny umowne). Obejmuje to gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w celu:
   2. Możemy wykorzystać te informacje do:
    1. Zarządzać wszelkimi kontami, które posiadasz u nas.
    2. Kontaktować się z użytkownikiem z powodów związanych z Serwisem.
    3. Umożliwienie nam śledzenia zapytań złożonych przez Ciebie w związku z Usługą i/lub dostarczenie informacji, o które prosiłeś.
    4. Zajmij się płatnością za Usługę i upewnij się, że płacisz właściwą cenę.
    5. Powiadomienie o wszelkich zmianach w naszej Witrynie lub Usłudze, które mogą dotyczyć użytkownika; oraz
    6. Rozwiązywanie sporów lub ściąganie zaległych płatności.
    7. Aby skontaktować się z Tobą w sprawie zapytań, które złożyłeś w związku z Usługą.
   3. Aby wysłać administracyjne dane osobowe do Ciebie w celach biznesowych, z powodów prawnych i/lub ewentualnie umownych, w tym miesięczne raporty i powiadomienia o aktualizacjach. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu informacji o produktach, usługach i nowych funkcjach i/lub informacji o zmianach w naszych Warunkach i zasadach, które mogą obowiązywać od czasu do czasu.
   4. Aby wysyłać Ci komunikaty marketingowe i promocyjne dla celów biznesowych i/lub za Twoją zgodą. My i/lub nasi partnerzy możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Państwa preferencjami marketingowymi. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszych e-maili marketingowych (patrz poniżej w celu uzyskania dalszych szczegółów).
   5. Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania za pomocą Zgody.
   6. Aby zarządzać promocjami dla naszych celów biznesowych i/lub za Twoją zgodą.
   7. W celu uzyskania informacji zwrotnej dla naszych celów biznesowych i/lub za zgodą użytkownika. Na przykład możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu uzyskania informacji zwrotnej i skontaktowania się z nim w sprawie korzystania z Usługi.
   8. Aby chronić Usługę w celach biznesowych i/lub z przyczyn prawnych. Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w ramach naszych wysiłków mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa Usługi (np. w celu monitorowania i/lub zapobiegania oszustwom).
   9. Aby egzekwować nasze Warunki i zasady w celach biznesowych, z przyczyn prawnych i/lub ewentualnie z przyczyn umownych.
   10. Aby odpowiedzieć na żądania prawne i zapobiec szkodzie z przyczyn prawnych. Na przykład, jeśli otrzymamy wezwanie do sądu lub inne żądanie prawne, możemy potrzebować sprawdzić przechowywane przez nas dane, aby określić sposób odpowiedzi.
   11. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie Usługi, naszych produktów i usług, naszych działań marketingowych i doświadczeń użytkownika.
   12. Możemy przekazać Państwa dane osobowe stronie trzeciej w ramach sprzedaży części lub całości naszej działalności i aktywów jakiejkolwiek stronie trzeciej lub w ramach jakiejkolwiek restrukturyzacji lub reorganizacji działalności (Cele biznesowe), ale podejmiemy kroki mające na celu zapewnienie, że Państwa prawa do prywatności będą nadal chronione.
   13. W przypadku użytkowników zamieszkałych w CH i UE możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych, aby zapewnić część naszych usług dla użytkownika w Celach biznesowych. W niektórych okolicznościach dostawcy ci mogą mieć siedzibę w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których prawo przewiduje inny standard ochrony danych osobowych użytkownika niż ten przewidziany prawem CH i UE. W takich okolicznościach będziemy dysponować ścisłymi ustaleniami umownymi, które będą wymagały bezpiecznego przetwarzania informacji o użytkowniku, przynajmniej w standardzie odpowiadającym obowiązującym przepisom o ochronie danych.
   14. Poza sytuacjami opisanymi powyżej nie ujawniamy żadnych danych osobowych użytkownika bez jego zgody, chyba że wymaga tego prawo (na przykład, gdy wymaga tego nakaz sądowy lub w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom).
 4. Jak dzielimy się Twoimi informacjami?
  1. Udostępniamy i ujawniamy dane osobowe tylko w następujących sytuacjach:
   1. Umowne. Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika dostawcom i partnerom marki, aby umożliwić realizację wszelkich zamówień na produkty lub usługi, lub zobowiązań wynikających z takich zamówień.
    1. Zgodność z obowiązkami prawnymi. Możemy ujawnić dane osobowe, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby spełnić wymagania obowiązującego prawa, żądania rządowe, postępowania sądowe, nakazy sądowe lub procesy prawne, takie jak w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie (w tym w odpowiedzi na żądania organów publicznych w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
   2. Istotne interesy. Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli uznamy, że jest to niezbędne do zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań dotyczących potencjalnego naruszenia naszych zasad, podejrzenia oszustwa, nielegalnych działań lub sytuacji związanych z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, lub jeśli uznamy, że jest to niezbędne w celu dostarczenia dowodów w związku z postępowaniem sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.
   3. Usługodawcy zewnętrzni. Możemy udostępniać dane osobowe sprzedawcom zewnętrznym, dostawcom usług, agencjom informacji kredytowej, stowarzyszeniom handlowym, których jesteśmy członkiem, stowarzyszeniom kart kredytowych, wykonawcom lub agentom, którzy wykonują usługi i wymagają dostępu do takich danych osobowych w celu wykonania tej pracy. Przykłady obejmują: zewnętrznych twórców oprogramowania). Takie strony trzecie będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie, w jakim będą musiały wykonać te usługi. Są one zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych i nie mogą ich wykorzystywać inaczej niż na naszą prośbę i zawsze zgodnie z niniejszą Polityką.
   4. Przeniesienie działalności gospodarczej. Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe w związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
   5. Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy korzystać z firm reklamowych stron trzecich do obsługi reklam podczas odwiedzania Strony. Firmy te mogą wykorzystywać dane osobowe o Twoich wizytach na Stronie i innych stronach internetowych, które są zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia, aby zapewnić spersonalizowane reklamy o towarach i usługach, które mogą być dla Ciebie interesujące.
   6. Partnerzy biznesowi. Pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę, możemy udostępnić dane osobowe naszym partnerom biznesowym w celu zaoferowania użytkownikowi określonych produktów, usług lub promocji.
   7. Za Twoją zgodą. Możemy ujawnić dane osobowe w każdym innym celu za Twoją Zgodą, w tym z każdą osobą, którą wskazałeś jako osobę, z którą możemy się skontaktować w celu omówienia Twojego konta oraz z każdym agentem lub przedstawicielem.
  2. Możemy ujawnić zagregowane, anonimowe dane osobowe (tj. dane osobowe, na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika) lub spostrzeżenia oparte na takich anonimowych danych osobowych wybranym stronom trzecim, w tym (bez ograniczeń) dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek, aby pomóc nam w ulepszeniu i optymalizacji Usług. W takich okolicznościach nie ujawnimy żadnych danych osobowych, które mogą zidentyfikować użytkownika.
   1. Ciasteczka - Podczas wizyty na Stronie możemy przechowywać pewne informacje (powszechnie znane jako "cookie") na komputerze użytkownika.
    1. Pliki cookie to informacje, które strona internetowa przekazuje na dysk twardy użytkownika w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji o użytkowniku. Cookies są specyficzne dla serwera, który je stworzył i nie mogą być dostępne dla innych serwerów, co oznacza, że nie mogą być wykorzystane do śledzenia Twoich ruchów w sieci. Hasła i numery kart kredytowych nie są przechowywane w plikach cookie. Plik cookie pomaga w jak najlepszym wykorzystaniu Witryny i pomaga nam zapewnić Ci bardziej spersonalizowane usługi. Używamy plików cookie do następujących celów:
     1. Przechowywanie szczegółów dotyczących Twoich preferencji dotyczących strony (na przykład, gdzie masz siedzibę);
     2. Przechowywanie szczegółowych informacji o wszelkich nieruchomościach lub ofertach, które oglądałeś:
      1. Umożliwienie naszemu serwerowi internetowemu śledzenia sesji użytkownika pomiędzy stronami witryny i zapewnienie ciągłości doświadczeń.
     3. Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookie ze swojego komputera, jeśli chce (ekran pomocy przeglądarki lub instrukcja obsługi powinny informować, jak to zrobić), ale niektóre części Strony zależą od wykorzystania plików cookie do prawidłowego działania i mogą nie działać prawidłowo, jeśli użytkownik ustawi swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie.
  3. Wrażliwe informacje osobiste. Zazwyczaj nie prosimy o podanie wrażliwych danych osobowych. Poprosimy Cię o podanie wrażliwych danych osobowych tylko wtedy, gdy będzie to konieczne z konkretnego powodu, na przykład, jeśli uważamy, że masz trudności z obsługą swojego konta z powodu choroby. Jeśli poprosimy o takie informacje, wyjaśnimy, dlaczego ich żądamy i jak je wykorzystamy.
  4. Prawo. W pewnych okolicznościach przysługują Państwu prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Obejmują one prawo do:
   1. Zażądać dostępu do swoich danych osobowych.
   2. Zażądać korekty swoich danych osobowych.
   3. Zażądaj usunięcia swoich danych osobowych (znane również jako Prawo do bycia zapomnianym).
   4. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
   5. Żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
   6. Zażądaj przeniesienia swoich danych osobowych.
   7. Prawo do wycofania zgody.

   Aby poprawić lub usunąć swoje dane, możesz to zrobić za pośrednictwem sekcji Preferencje danych na stronie Pulpit nawigacyjny w Witrynie. Dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych praw) nie wymaga uiszczenia opłaty. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie użytkownika jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia Twojego żądania w tych okolicznościach. Może zaistnieć potrzeba zażądania od Państwa konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić prawo do dostępu do Państwa danych osobowych (lub do wykonania któregokolwiek z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą, aby poprosić Cię o dodatkowe informacje w związku z Twoją prośbą, aby przyspieszyć naszą odpowiedź. Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Sporadycznie może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeśli wniosek jest szczególnie złożony lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco.

  5. Przechowywanie danych.
   1. Po wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez nas Państwa danych w sposób opisany w niniejszej polityce, będziemy je przechowywać w naszym systemie przez okres, który uznamy za okres, w którym mogą Państwo powrócić do korzystania ze swojego konta. Okres ten jest różny dla poszczególnych osób w zależności od aktywności konta. Po tym okresie zamkniemy Twoje konto i usuniemy Twoje dane zgodnie z niniejszymi zasadami.
   2. Możesz usunąć swoje dane osobowe z ShareP (kontaktując się z nami) w dowolnym momencie, usuwając swoje konto w sposób opisany powyżej. Możemy jednak zachować niektóre z Twoich Danych Osobowych tak długo, jak będzie to racjonalnie konieczne dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, w tym wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, w tym zobowiązań podatkowych, sprawozdawczości prawnej i audytu.
 5. Inne strony
  1. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki innych witryn, nawet jeśli użytkownik uzyskuje do nich dostęp za pomocą linków z naszej Witryny i zalecamy sprawdzenie polityki każdej odwiedzanej witryny oraz skontaktowanie się z jej właścicielem lub operatorem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań.
  2. Ponadto, jeśli łączysz się z tą Witryną ze strony osób trzecich, nie możemy odpowiadać za politykę prywatności i praktyki właścicieli lub operatorów tej strony osób trzecich i zalecamy, abyś sprawdził politykę tej strony osób trzecich i skontaktował się z jej właścicielem lub operatorem w razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań.
 6. Dalsze pytania

  Jeśli w dowolnym momencie chcieliby Państwo skontaktować się z nami, przedstawiając swoje opinie na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności lub składając jakiekolwiek zapytanie dotyczące Państwa danych osobowych, mogą Państwo to zrobić, klikając przycisk tutaj.

Zobacz więcej niesamowitych rzeczy >>

Jesteśmy w mediach

Portale i gazety o nas

Nasi partnerzy:

Nic nie bierze się z niczego i dlatego poprosiliśmy innych specjalistów o współpracę.

SwissProp Tech

Interparking

OVHCloud

Orange

Enelion

Google

Innosuisse

World Tourism Forum Lucerne

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Miejskich Zurych

PSPA/AVERE

Uniwersytet w Zurychu