Warunki użytkowania

Niniejsza strona przedstawia nasze Warunki użytkowania dotyczące naszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.sharep.io. Została ona ostatnio opublikowana 13 stycznia 2021 roku. Terminy "my" i "nasz" użyte w niniejszej Umowie odnoszą się do ShareP AG (SA).

Możemy zmienić niniejszą Umowę w dowolnym czasie, publikując zmienione warunki na naszej Witrynie. Możemy, ale nie musimy, umieszczać informacji o takich zmianach na stronie głównej naszej Witryny.

Niniejszą Umowę, Politykę prywatności dostępną pod adresem www.sharep.io/privacy-policy oraz wszelkie inne warunki, zasady i wytyczne zamieszczone w Witrynie nazywamy zbiorczo "Warunkami prawnymi". Użytkownik wyraża wyraźną i dorozumianą zgodę na przestrzeganie Warunków prawnych za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do naszej Witryny. Jeśli użytkownik nie wyraża takiej zgody, nie powinien korzystać z naszej Witryny ani uzyskiwać do niej dostępu.

Prawa autorskie i znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały, w tym bez ograniczeń, logo, nazwy marek, obrazy, projekty, zdjęcia, klipy wideo oraz materiały pisemne i inne, które pojawiają się jako część naszej Strony internetowej są prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub inną własnością intelektualną zarejestrowaną lub niezarejestrowaną ("Własność intelektualna") będącą własnością, kontrolowaną lub licencjonowaną przez ShareP AG (SA) (SA). Nasza Witryna jako całość jest chroniona prawem autorskim i strojem handlowym. Nic na naszej Stronie nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiejkolwiek Własności Intelektualnej wyświetlanej lub używanej na naszej Stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Własności Intelektualnej. ShareP AG (SA) agresywnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie przewidzianym przez prawo. Nazwy i logo ShareP AG (SA), nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, w tym w reklamie lub publicity odnoszących się do dystrybucji materiałów na naszej Stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody ShareP AG (SA). ShareP AG (SA) zabrania używania jakiegokolwiek logo ShareP AG (SA) lub któregokolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych jako części linku do lub z jakiejkolwiek Strony, chyba że zatwierdzimy taki link z wyprzedzeniem i na piśmie. Uczciwe wykorzystanie własności intelektualnej ShareP AG (SA) wymaga odpowiedniego uznania. Inne nazwy produktów i firm wymienione na naszej stronie internetowej mogą być własnością intelektualną ich właścicieli.

Łącza do witryn internetowych osób trzecich

Nasza Witryna może zawierać łącza do stron internetowych należących lub obsługiwanych przez podmioty inne niż ShareP AG (SA). Takie łącza są udostępniane wyłącznie w celach referencyjnych. ShareP AG (SA) nie monitoruje ani nie kontroluje zewnętrznych Witryn i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.

Włączenie przez ShareP AG (SA) linków do zewnętrznych stron internetowych nie oznacza jakiegokolwiek poparcia dla materiałów na naszej stronie internetowej lub, o ile wyraźnie nie ujawniono inaczej, jakiegokolwiek sponsorowania, powiązania lub stowarzyszenia z ich właścicielem, operatorem lub sponsorem, ani też włączenie linków przez ShareP AG (SA) nie oznacza, że ShareP AG (SA) jest upoważniona do korzystania z jakiejkolwiek nazwy handlowej, znaku towarowego, logo, prawnej lub urzędowej pieczęci, lub symbolu chronionego prawem autorskim, które mogą być odzwierciedlone w połączonej stronie internetowej.

Zastrzeżenie dotyczące treści

Wpisy na naszej Stronie są dokonywane w czasie, który ShareP AG (SA) określi według własnego uznania. Nie powinieneś zakładać, że informacje zawarte na naszej Stronie zostały zaktualizowane lub w inny sposób zawierają aktualne informacje.

INFORMACJE I MATERIAŁY ZAMIESZCZONE W NASZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ UDOSTĘPNIANE DO WGLĄDU UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z INFORMACJAMI, WARUNKAMI I POSTANOWIENIAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. NIE GWARANTUJEMY ANI NIE ZAPEWNIAMY, ŻE MATERIAŁY TE SĄ KOMPLETNE, POPRAWNE LUB AKTUALNE. MATERIAŁY TE MOGĄ BYĆ OD CZASU DO CZASU ZMIENIANE BEZ POWIADOMIENIA.

Zobacz więcej niesamowitych rzeczy >>

Jesteśmy w mediach

Portale i gazety o nas

Nasi partnerzy:

Nic nie bierze się z niczego i dlatego poprosiliśmy innych specjalistów o współpracę.

SwissProp Tech

Airportparking.ch

Interparking

OVHCloud

Orange

Enelion

Google

Innosuisse

World Tourism Forum Lucerne

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Miejskich Zurych

PSPA/AVERE

Uniwersytet w Zurychu