Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2021 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o użytkowniku podczas korzystania z Usługi, a także informuje użytkownika o jego prawach do prywatności oraz o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika.

Używamy danych osobowych Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub jej części.

Firma (zwana w niniejszej Umowie "Spółką", "My", "Nas" lub "Naszą") odnosi się do ShareP AG, Viktoriastrasse 23, 8057 Zürich.

Dla celów GDPR Firma jest Administratorem Danych.

Ciasteczka to niewielkie pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu użytkownika przez witrynę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania tej witryny, w tym wiele innych zastosowań.

Kraj odnosi się do: Szwajcarii

Administrator danychDla celów GDPR (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), odnosi się do Spółki jako osoby prawnej, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dla celów GDPR Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników charakterystycznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

Serwis odnosi się do Witryny.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Dotyczy to firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów GDPR Dostawcy Usług są uznawani za Przetwarzających Dane.

Zewnętrzna usługa mediów społecznościowych odnosi się do każdej strony internetowej lub serwisu społecznościowego, za pośrednictwem których Użytkownik może się zalogować lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane użytkowe odnosi się do danych zbieranych automatycznie, generowanych w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona internetowa odnosi się do Share.P, dostępnego od strony sharep.io

Ty oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej bądź firmę lub inną osobę prawną, w imieniu której osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej, w zależności od sytuacji.

Zgodnie z GDPR (General Data Protection Regulation) Użytkownik może być określany jako osoba, której dane dotyczą, lub jako Użytkownik, ponieważ jest osobą korzystającą z Usługi.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszych usług możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika mogą obejmować m.in:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Dane użytkowe

Dane użytkowe

Dane Użytkownika są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkownika mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego Urządzenia Użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez Użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym m.in. typ urządzenia mobilnego używanego przez użytkownika, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej używanej przez użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika podczas odwiedzania Serwisu lub uzyskiwania dostępu do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszym serwisie i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty służące do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Stosowane przez nas technologie mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to niewielki plik umieszczany na Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o przesyłaniu plików cookie. Jeśli jednak Użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Jeżeli Użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała ona pliki cookie, Serwis może korzystać z plików cookie.
 • Pliki cookie flash. Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie typu flash) do zbierania i przechowywania informacji o preferencjach lub aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie typu Flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane w przypadku plików cookie przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu usuwania plików cookie typu Flash, należy przeczytać "Gdzie mogę zmienić ustawienia dotyczące wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów współdzielonych?", dostępną pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Sygnalizatory WWW. Niektóre sekcje Serwisu i wiadomości e-mail mogą zawierać niewielkie pliki elektroniczne znane jako sygnalizatory WWW (określane również jako czyste gifty, znaczniki pikseli i jednopikselowe gifty), które umożliwiają Firmie na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, oraz inne powiązane statystyki internetowe (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji oraz sprawdzanie integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być "trwałe" lub "sesyjne". Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu przenośnym użytkownika, gdy użytkownik nie korzysta z Internetu, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć tutaj: Wszystko o plikach cookie według TermsFeed.

Do celów określonych poniżej używamy zarówno sesyjnych, jak i stałych plików cookie:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

Typ: Pliki cookie sesji

Zarządzane przez: Us

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Użytkownikowi usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które Użytkownik poprosił, nie mogą być świadczone, a my wykorzystujemy te pliki cookie wyłącznie w celu świadczenia tych usług.

 • Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies

Typ: Trwałe pliki cookie

Zarządzane przez: Us

Cel: Te pliki cookie pozwalają ustalić, czy użytkownicy zaakceptowali wykorzystanie plików cookie w Witrynie.

 • Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Typ: Trwałe pliki cookie

Zarządzane przez: Us

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z Witryny.

 • Pliki cookie dotyczące śledzenia i wydajności

Typ: Trwałe pliki cookie

Zarządzane przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia informacji o ruchu na Stronie internetowej oraz o tym, jak użytkownicy z niej korzystają. Informacje gromadzone za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego odwiedzającego. Wynika to z faktu, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimicznym identyfikatorem związanym z urządzeniem, z którego użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby sprawdzić, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru użytkownika w tym zakresie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie lub w sekcji Pliki cookie naszej Polityki prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych

Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:

 • W celu świadczenia i utrzymania naszych Usługw tym w celu monitorowania korzystania z Usługi.
 • Aby zarządzać Kontem Użytkownika: do zarządzania rejestracją Użytkownika w Serwisie. Podane przez Użytkownika Dane Osobowe mogą umożliwić mu dostęp do różnych funkcji Serwisu, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika.
 • W celu realizacji umowy: opracowania, przestrzegania i realizacji umowy kupna produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej z nami za pośrednictwem Serwisu.
 • Aby się z Tobą skontaktować: Kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia typu "push" w aplikacji mobilnej, dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacji zabezpieczeń, jeżeli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
 • Aby zapewnić Użytkownikowi o nowościach, ofertach specjalnych i ogólnych informacjach o innych towarach, usługach i wydarzeniach oferowanych przez nas, które są podobne do tych, które już zakupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zrezygnowałeś z otrzymywania takich informacji.
 • W celu zarządzania żądaniami użytkownika: obsługiwać i zarządzać zapytaniami kierowanymi do nas przez użytkownika.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży bądź przekazania części lub całości aktywów Firmy, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub podobnego, w którym wśród przekazywanych aktywów znajdą się przechowywane przez Firmę dane osobowe użytkowników Usługi.
 • Do innych celów: Możemy wykorzystywać informacje o Użytkowniku do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych Usług, produktów, usług, marketingu i doświadczeń Użytkownika.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących sytuacjach:

 • Z usługodawcami: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Usługodawcom w celu monitorowania i analizowania korzystania z Usługi oraz w celu kontaktowania się z Użytkownikiem.
 • W przypadku transferów biznesowych: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.
 • Z partnerami: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym podmiotom stowarzyszonym; w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym, aby oferować użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.
 • Z innymi użytkownikami: jeśli Użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami w obszarach publicznych, takie informacje mogą być oglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych innej firmy, osoby kontaktowe Użytkownika w usłudze mediów społecznościowych innej firmy mogą zobaczyć jego imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności Użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.
 • Za zgodą użytkownika: Za zgodą użytkownika możemy ujawnić jego dane osobowe w dowolnym innym celu.

Przechowywanie danych osobowych

Firma będzie przechowywać Dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jest zobowiązana do zachowania danych Użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania umów prawnych i zasad.

Firma będzie również przechowywać Dane użytkowania do wewnętrznych celów analitycznych. Dane Użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

Przekazywanie danych osobowych

Informacje o Użytkowniku, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową Użytkownika, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika.

Wyrażenie zgody na niniejsze Zasady ochrony prywatności, a następnie przesłanie takich informacji przez użytkownika, oznacza zgodę na ich przekazanie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności. Żadne przekazanie danych osobowych Użytkownika do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, jeśli nie zostaną zapewnione odpowiednie środki kontroli, obejmujące bezpieczeństwo danych i innych informacji osobowych Użytkownika.

Ujawnianie danych osobowych

Transakcje gospodarcze

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe użytkownika mogą zostać przeniesione. Firma poinformuje użytkownika o tym fakcie, zanim jego dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innym Zasadom ochrony prywatności.

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych Użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

Inne wymagania prawne

Firma może ujawnić dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych
 • Ochrona i obrona praw i własności Firmy
 • zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia związane z Usługą
 • ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo Danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Danych osobowych użytkownika. Wspomniani dostawcy zewnętrzni gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o aktywności użytkownika w naszym serwisie zgodnie ze swoimi Politykami prywatności.

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 • Google Analytics - Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam w ramach własnej sieci reklamowej. Użytkownik może zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w Usłudze firmie Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten uniemożliwia skryptom JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności odwiedzających. Więcej informacji o zasadach ochrony prywatności stosowanych przez Google można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy
 • Marketing e-mailowy - Możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do kontaktowania się z nim za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą być interesujące dla użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas dowolnej lub wszystkich tego typu wiadomości, korzystając z linku lub instrukcji rezygnacji z subskrypcji umieszczonych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami. Możemy korzystać z usług dostawców usług e-mail marketingu, aby zarządzać wiadomościami e-mail i wysyłać je do użytkownika.

www.mailerlite.com

Polityka prywatności firmy jest dostępna na stronie https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

Użytkowanie, wydajność i inne

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu usprawnienia działania naszej Usługi.

 • Niewidzialne reCAPTCHA

Korzystamy z usługi niewidocznej captcha o nazwie reCAPTCHA. reCAPTCHA jest obsługiwana przez firmę Google.

Usługa reCAPTCHA może zbierać informacje od Użytkownika i z jego Urządzenia w celach bezpieczeństwa.

Informacje zebrane przez reCAPTCHA są przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

GDPR Prywatność

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na mocy GDPR

Firma może przetwarzać Dane osobowe na następujących warunkach:

 • Zgoda: Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Realizacja umowy: Podanie Danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wypełnienia wszelkich zobowiązań przedumownych.
 • Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Firma.
 • Istotne interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów Użytkownika lub innej osoby fizycznej.
 • Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Spółce.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.

W każdym przypadku Firma chętnie pomoże wyjaśnić, jaka konkretnie podstawa prawna ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Prawa użytkownika wynikające z GDPR

Firma zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych Użytkownika oraz do zagwarantowania Użytkownikowi możliwości korzystania z przysługujących mu praw.

Na mocy niniejszej Polityki Prywatności oraz przepisów prawa, jeśli użytkownik przebywa na terenie UE, użytkownik ma prawo do:

 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat użytkownika. Gdy tylko jest to możliwe, użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zaktualizować je lub zażądać ich usunięcia bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli użytkownik nie jest w stanie samodzielnie wykonać tych czynności, powinien skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy. Umożliwia to również otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych.
 • Zażądać korekty przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika. Użytkownik ma prawo do skorygowania wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na jego temat.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania przez nas Danych osobowych jest uzasadniony interes, a szczególna sytuacja użytkownika sprawia, że chce on wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Danych osobowych na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas jego Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie Danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
 • Zażądać przeniesienia swoich danych osobowych. Firma Reuters dostarczy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że prawo to ma zastosowanie wyłącznie do informacji automatycznych, na których wykorzystanie użytkownik wyraził zgodę lub które zostały wykorzystane w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
 • Wycofać swoją zgodę. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na wykorzystanie jego Danych osobowych. Jeśli Użytkownik wycofa swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić mu dostępu do pewnych określonych funkcji Usługi.

Korzystanie z praw do ochrony danych zgodnie z GDPR

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości użytkownika. W przypadku zgłoszenia żądania postaramy się udzielić odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli użytkownik przebywa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.

Linki do innych stron internetowych

Serwis może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas. Jeśli użytkownik kliknie na link innej strony, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności każdej odwiedzanej przez siebie witryny.

Nie mamy kontroli nad zawartością, polityką prywatności ani praktykami stosowanymi przez witryny lub usługi innych firm i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową wersję Polityki prywatności na tej stronie.

Przed wejściem w życie zmiany poinformujemy o niej użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie oraz zaktualizujemy datę "Ostatniej aktualizacji" w górnej części niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności można się z nami skontaktować:

Zobacz więcej niesamowitych rzeczy >>

Jesteśmy w mediach

Portale i gazety o nas

Nasi partnerzy:

Nic nie bierze się z niczego i dlatego poprosiliśmy innych specjalistów o współpracę.

SwissProp Tech

Airportparking.ch

Interparking

OVHCloud

Orange

Enelion

Google

Innosuisse

World Tourism Forum Lucerne

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Miejskich Zurych

PSPA/AVERE

Uniwersytet w Zurychu