Parking Białystok – podstrefy parkowania

Strefa płatnego parkowania w Białymstoku, to dwie podstrefy.

Podczas zakupu biletu, wprowadza się numer rejestracyjny pojazdu. Można to zrobić w parkomatach oraz w aplikacji mobilnej. Występują również abonamenty zwalniające z każdorazowej opłaty.


 

Opłaty za postój w Białymstoku

 

Podstrefa A

 

pobór opłat od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00
 • 0,70 zł - minimalna opłata za 15 minut postoju;
 • 2,80 zł za pierwszą godzinę;
 • 3,20 zł za drugą godzinę;
 • 3,60 zł za trzecią godzinę;
 • 2,80 zł za każdą dodatkową godzinę postoju;

 

Podstrefa B

 

pobór opłat od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00
 • 0,40 zł - opłata minimalna za 15 minut postoju;
 • 1,60 zł za pierwszą godzinę;
 • 1,80 zł za drugą godzinę;
 • 2,00 zł za trzecią godzinę;
 • 1,60 zł za każdą dodatkową godzinę postoju;

 

Abonamenty

 

Abonament mieszkańca :

 

W okolicy A
 • 12,00 zł na miesiąc;
 • 60,00 zł na pół roku;
 • 110,00 zł na rok;
W okolicy B
 • 7,00 zł na miesiąc;
 • 35,00 zł na pół roku;
 • 60,00 zł na rok;

 

Abonament zwykły :

 

W podstrefie A
 • 280,00 zł na miesiąc;
 • 700,00 zł na kwartał;
 • 1200,00 zł na pół roku;
 • 1900,00 zł na rok;
W podstrefie B
 • 160,00 zł na miesiąc;
 • 400,00 zł na kwartał
 • 700,00 zł na pół roku;
 • 1100,00 zł na rok;

 

Opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe- "kopertę"

 

W podstrefie A
 • 1200,00 zł na miesiąc;
 • 3000,00 zł na kwartał;
 • 4600,00 zł na pół roku;
 • 7400,00 zł na rok;
W podstrefie B
 • 700,00 zł na miesiąc;
 • 1700,00 zł na kwartał;
 • 2600,00 zł na pół roku;
 • 4200,00 zł na rok;

 

Zerowe stawki opłat dla

 

 • dla pojazdów kierowanych przez osoby
  niepełnosprawne lub przewożących osoby niepełnosprawne, pod warunkiem
  umieszczenia karty parkingowej osoby niepełnosprawnej za przednią szybą
  pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności karty;
 • dla pojazdów kierowanych przez osoby
  legitymujące się kartą kombatanta lub przewożących osoby legitymujące się
  kartą kombatanta, pod warunkiem umieszczenia karty kombatanta za przednią
  szybą pojazdu w sposób eksponujący numer karty;
 • pojazdów elektrycznych;

 


 

Opłata dodatkowa

 

 • 100,00 zł w przypadku braku opłaty za parkowanie w strefie;
 • 60,00 zł przy płatności 7 dniowej;

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/258/19
Rady Miasta Białystok

z dnia 25 listopada 2019 r. r.


 

Aktualizacja

04.11.2021

Źródło

UCHWAŁA NR XVI/258/19
RADY MIASTA BIAŁYSTOKK

z dnia 25 listopada 2019 r.