Parking Bytom strefa parkowania + Urząd Miejski

Strefa Płatnego Parkowania niestrzeżonego w Bytomiu dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych dzieli się na dwie podstrefy

Występuje 1250 płatnych miejsc postojowych, na 54 ulicach.

Płatności można dokonywać tylko bezgotówkowo. Na ulicach w parkomatach poprzez kartę płatniczą, BLIK oraz w aplikacji mobilnej. Należy wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu.


 

Stawki opłat za parking w Bytomiu

 

Strefa płatnego parkowania:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00
 • 0,00 zł do 20 minut;
 • 1,00 zł opłata minimalna;
 • 2,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,00 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,60 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 2,50 zł za czwartą godzinę postoju;

 

parking pod Urzędem Miejskim:

 

płatność obowiązuje w poniedziałki w godzinach od 08:00 do 17:30
od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00
 • 0,00 zł do 20 minut;
 • 1,00 zł opłata minimalna;
 • 2,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,00 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,60 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 2,50 zł za czwartą godzinę postoju;

 

Abonamenty

 

Abonament mieszkańca typu M

uprawnia mieszkańców SPP do parkowania na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie

 • 12,50 zł za miesiąc kalendarzowy;

wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy

 

Abonament mieszkańca typu MSPP

uprawnia mieszkańców SPP do parkowania w całej strefie

 • 50,00 zł za miesiąc kalendarzowy;

wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy

 

Abonament mieszkańca typu BYTOM

uprawnia mieszkańców Bytomia do parkowania w całej strefie

 • 250,00 zł za miesiąc kalendarzowy;

wydawane na okres od 1 do 12 miesięcy

 

Abonament przedsiębiorcy typu P

uprawnia przedsiębiorców do parkowania na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie

 • 150,00 zł za miesiąc kalendarzowy;

wydawane na okres od 1 do 12 miesięcy

 

Abonament przedsiębiorcy typu PSPP

uprawnia przedsiębiorców do parkowania w całej strefie

 • 250,00 zł za miesiąc kalendarzowy;

wydawane na okres od 1 do 12 miesięcy

 

 

Abonament K

na czasowe korzystanie z wyznaczonego zastrzeżonego stanowiska postojowego tzw. Koperty na obszarze SPP

 • 500,00 zł za miesiąc;

wydawany na okres od 3 do 12 miesięcy

 


 

Zerowa stawka opłat parkingowych

Wprowadza się zerowa stawkę opłaty dla kierowców pojazdów samochodowych na okres do 20 minut w danym dniu jednorazowo, po prawidłowym pobraniu biletu zerowego w parkomacie, z zastrzeżeniem, że bilet zerowy na dany numer rejestracyjny można otrzymać tylko raz dziennie.
Bilet zerowy z nieprawidłowym numerem rejestracyjnym nie upoważnia do bezpłatnego postoju.

Klienci Urzędu Miejskiego mogą korzystać z bezpłatnego postoju na parkingu pod UM Bytom przez pierwszą godzinę parkowania. W tym celu należy pobrać w parkomatach znajdujących się pod UM Bytom BILET ZEROWY .

 

Z wnoszenia opłat zwolnieni są::

 • pojazdy Policji,
 • Inspekcji Transportu Drogowego,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 • Straży Granicznej,
 • pogotowia ratunkowego
 • Służby Więziennej,
 • Służby Celnej,
 • pojazdy zarządów dróg,
 • pojazdy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej,
 • pojazdy wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej,
 • autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły,
 • osoby posiadające kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.) jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest na zastrzeżonym stanowisku postojowym, oznakowanym znakiem D-18a “parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29; 2),
 • służby obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi,
  .
 • pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami oznaczonymi identyfikatorem pracownika urzędu. Identyfikator pracownika Urzędu Miejskiego, wydany dla wydziału mieszczącego się w budynku przy ul. Parkowej 2 nie obowiązuje na parkingu przy ul. Parkowej,
 • posiadacze abonamentu typu M, MSPP, BYTOM, P, PSPP na ulicach określonych w abonamencie,
 • motocykle,
 • pojazdy elektryczne,

 


 

Opłaty dodatkowe

naliczone za nie opłacenie postoju, nie wyłożenie biletu parkingowego lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania

 • 20,00 zł przy przekroczeniu czasu postoju i płatności w ciągu 7 dni;
 • 25,00 zł przy nieopłaceniu postoju i płatności w dniu wezwania;
 • 50,00 zł przy płatności w ciągu 7 dni;
 • 150,00 zł w terminie do 14 dni kalendarzowych.

 

Mapa strefy płatnego parkowania w Bytomiu 2022

 

 

Aktualizacja

23.11.2022

Źródło

http://www.mzdim.bytom.pl/index.php/strefa-platnego-parkowania/oplaty