Parking Częstochowa strefa parkowania

W Częstochowie znajduje się 160 parkomatów zainstalowanych w płatnej strefie parkowania.


 

Stawki opłat za parking w Częstochowie

 

W Strefie Płatnego Parkowania:

 

Obowiązuje od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00

 

 • 1,50 zł opłata minimalna, za pół godziny;
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 6,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 10,80 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Abonamenty

 

przypisany do pojazdu (z wyszczególnionym numerem rejestracyjnym)

 • 21,00 zł jednodniowy;
 • 50,00 zł tygodniowy;
 • 150,00 zł miesięczny;

 

Abonament postojowy mieszkańca

 • 60,00 zł kwartalny;

 

Abonament osoby niepełnosprawnej

 • 60,00 zł kwartalny;

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 400,00 zł miesięcznie;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 

 • pojazdów zarejestrowanych na osoby będące honorowymi dawcami krwi w dniu oddawania krwi na podstawie zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa;
 • osób niepełnosprawnych na podstawie aktualnej karty parkingowej wydanej przez właściwy organ (parkowanie w innych miejscach w strefie wymaga wniesienia opłaty);
 • pojazdów TAXI na postojach oznaczonych znakami D-19 iD-20 (TAXI);
 • pojazdów oznakowanych: Straży Miejskiej w Częstochowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wykorzystywane i przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pogotowia energetycznego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego oraz uczestniczące w akcjach charytatywnych związanych z działalnością profilaktyki zdrowotnej i krwiodawstwa.
 • pojazdów elektrycznych;

 

Opłaty dodatkowe

 

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 150 zł.
 • W przypadku uiszczenia opłaty w tym samym dniu, to 75zł.

 


 

Aktualizacja:

23.10.2021

Źródła:

http://www.czestochowa.pl/data/newsFiles/strefa_platnego_parkowania_projekt_uchw.pdf

http://www.info.czestochowa.pl/portal/index_page.php?IdCss=2&IdLang=0&IdGroup=1244526703&IdBaza=1263287380&IdWpis=0&IdStr=0

http://www.info.czestochowa.pl/portal/img/99/parkingi/strefa_parkingowa.jpg

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=15241

https://bip.czestochowa.pl/artykul/33031/1168330/projekt-uchwaly-na-druku-br-8-xxxix-21-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-ustalenia-strefy-platnego-parkowania-wysokosci-i-sposobu-pobierania-oplat-za-parkowanie-pojazdow-samochodowych-na-drogach-publicznych-w-strefie-platnego-parkowania-na-terenie-miasta-czestochowy

https://mzd-czestochowa.bip.net.pl/kategorie/52-strefa-platnego-parkowania/artykuly/146-strefa-platnego-parkowania?lang=PL