Parking Gdynia strefy parkowania

Miasto Gdynia posiada aż cztery różne strefy płatnego parkowania niestrzeżonego oraz parkingi pozastrefowe

Płatności mogą być dokonywane w aplikacjach mobilnych oraz w parkomatach za pomocą BLIK, kart płatniczych oraz bilonem od 50gr do 5zł.

Przy dokonywaniu opłaty za postój należy obowiązkowo wpisać nr rejestracyjny.

 

Parkingi pozastrefowe są opisane na dole strony.


 

Opłaty za parking w Gdynii

 

Śródmiejska strefa płatnego parkowania

płatne codziennie od 8.00 do 20.00
 • 2,00 zł opłata minimalna;
 • 5,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 6,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,90 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju;

 

Obszar A – Wzgórze Św. Maksymiliana

płatne w dni robocze od 8.00 do 20.00
 • 3,90 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,90 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Obszar B – Działki Leśne/część Grabówka

płatne w dni robocze od 8.00 do 20.00
 • 3,90 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,90 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Obszar C - Orłowo

płatne w dni robocze od 8.00 do 20.00
 • 3,90 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,90 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Opłata za postój pojazdu „WD"wpisanego do Gminnego Rejestru Samochodów Współdzielonych – na każdym obszarze

dla pojazdów spalinowych niskoemisyjnych i hybrydowych

 • 0,80 zł za pierwszą godzinę parkowania;
 • 0,85 zł za drugą godzinę parkowania;
 • 0,90 zł za trzecią godzinę parkowania;
 • 0,80 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania;

 

Abonamenty

 

w Śródmiejskiej strefie płatnego parkowania

Abonament typu "M"

dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy mieszkańców danej strefy. Przysługuje on osobie fizycznej, zameldowanej na obszarze danej strefy, posiadającej pojazd samochodowy.

 

Opłata miesięczna na okres od 1 do 5 miesięcy

 • 30,00 zł za pierwszy pojazd;
 • 90,00 zł za drugi pojazd;
 • 120,00 zł za trzeci i każdy kolejny samochód;

 

opłata miesięczna na okres od 6 do 12 miesięcy

 • 25,00 zł za pierwszy pojazd;
 • 75,00 zł za drugi pojazd;
 • 100,00 zł za trzeci i każdy kolejny samochód;

 

Abonament typu "O"

wydawany jest zgodnie z wnioskiem wskazującym daną strefę postoju jednego pojazdu po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń wyłącznie na konkretny numer rejestracyjny.

Opłata miesięczna

 • 800,00 zł na okres od 1 do 12 miesięcy;

 

w strefie płatnego parkowania na obszarach A, B oraz C

Abonament typu "M"

dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy mieszkańców danej strefy. Przysługuje on osobie fizycznej, zameldowanej na obszarze danej strefy, posiadającej pojazd samochodowy.

 

Opłata miesięczna na okres od 1 do 5 miesięcy

 • 20,00 zł za pierwszy pojazd;
 • 60,00 zł za drugi pojazd;
 • 80,00 zł za trzeci i każdy kolejny samochód;

 

opłata miesięczna na okres od 6 do 12 miesięcy

 • 15,00 zł za pierwszy pojazd;
 • 45,00 zł za drugi pojazd;
 • 60,00 zł za trzeci i każdy kolejny samochód;

 

Abonament typu "O"

wydawany jest zgodnie z wnioskiem wskazującym daną strefę postoju jednego pojazdu po wniesieniu opłaty, bez ograniczeń wyłącznie na konkretny numer rejestracyjny.

Opłata miesięczna

 • 550,00 zł na okres od 1 do 5 miesięcy;
 • 535,00 zł na okres od 6 do 11 miesięcy;
 • 500,00 zł na okres roku;

 

Dla wszystkich obszarów

 

Abonament typu "N"

opłata miesięczna

 • 30,00 zł na okres od 1 do 5 miesięcy;
 • 25,00 zł na okres od 6 do 12 miesięcy;

 

Abonament typu "WD"

dla pojazdów spalinowych niskoemisyjnych i hybrydowych

 • 100,00 zł na miesiąc;

 

Abonament typu "E"

dla mieszkańców Gdyni użytkujących pojazdy o napędzie hybrydowym typu plug-in (PHEV) na okres od 1 do 12 miesięcy

 • 200 zł za miesiąc;

 

Zwolnienie z opłat dla

 • osób z niepełnosprawnościami legitymującymi się kartą parkingową, kierującymi pojazdami oznaczonymi tą kartą na miejscach postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami wyznaczonych znakiem P-24 lub tabliczką do znaku T-29 (tzw. niebieska koperta).
 • właścicieli pojazdów z napędem elektrycznym.

 

Właściciele motocykli ponoszą takie same opłaty postojowe jak pozostali kierowcy.


 

Opłata dodatkowa

 • 200,00 zł za nieuiszczenie opłaty za postój;
 • 150,00 zł w przypadku zapłaty w ciągu 7 dni;

 

Obszar parkingów

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania


Strefa A – Wzgórze św. Maksymiliana


Strefa B - Działki Leśne


Strefa C - Orłowo


 

Parkingi pozastrefowe

 

przy al. marsz. Piłsudskiego oraz ulicach: 3 Maja, Stefana Batorego, Jerzego Waszyngtona, Juliana Ejsmonda

płatne 7 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00
 • 5,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 6,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,90 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju;

 

Opłaty abonamentowe

 • 80,00 PLN za dobę;
 • 200,00 zł za tydzień;
 • 800,00 zł za 30 dni;

 

 

przy ul.: Partyzantów, Legionów, Witomińskiej, Orłowskiej

płatne w dni robocze od 8.00 do 20.00
 • 3,90 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,90 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Opłaty abonamentowe

 • 45,00 zł za dobę;
 • 150,00 zł za tydzień;
 • 450,00 zł za 30 dni; 

Aktualizacja

08.08.2021

Źródła

UCHWAŁA NR XIX/602/20
RADY
MIASTA GDYNI
z
dnia 15 maja 2020 r.
o
zmiana uchwały w . ustalenia strefy płatnego parkowania na . miasta Gdyni .
wysokość
stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobieranie . wprowadzenie
opłaty
abonamentowej.

Opłaty za postój