Parking Gliwice podstrefy parkowania

Strefa Płatnego Parkowania niestrzeżonego w Gliwicach dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych dzieli się na dwie podstrefy

Płatności można dokonywać na ulicach w parkomatach oraz poprzez aplikacje mobilne.

Dostępnych jest ponad 100 parkomatów.


 

Stawki opłat za parking w Gliwicach

 

Strefa Płatnego Parkowania w podstrefie A:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00
 • 1,00 zł minimalna opłata za 20 minut;
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,50 zł za drugą godzinę postoju;
 • 4,20 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą godzinę postoju;
 • 25,00 zł za cały dzień;

 

 

Strefa Płatnego Parkowania w podstrefie B:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00
 • 0,50 zł minimalna opłata za 20 minut;
 • 2,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 2,40 zł za drugą godzinę postoju;
 • 2,80 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 2,00 zł za czwartą godzinę postoju;
 • 12,00 zł za cały dzień;

 


 

Abonamenty

 

Abonament postojowy mieszkańca

dla osób zamieszkujących Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach (również meldunek czasowy), wydawany po okazaniu dokumentów na rok

 • 120,00 zł na pierwszy pojazd;
 • 300,00 zł na drugi pojazd;

osoby zameldowane w podstrefie „A” posiadają ważną subskrypcję w podstrefie „A” i „B”

abonament osoby zameldowanej w podstrefie „B” obowiązuje tylko w podstrefie „B”

Abonament przysługuje na maksymalnie 2 pojazdy na jeden lokal mieszkalny.

 

 

 

Ryczałt wielodniowy

możliwy do nabycia na okres od 5 dni do 1 roku. Stawka zostaje obliczona jako iloczyn dni, w których zostaje pobrana opłata.

 • 20,00 zł dziennie w podstrefie A;
 • 10,00 zł dziennie w podstrefie B;

w podstrefie A uprawnia do parkowania w całej Strefie Płatnego Parkowania
w podstrefie B uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach tylko w podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania

Wydawany na numer rejestracyjny pojazdu.


 

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 600,00 zł na miesiąc;

 

Zerowe stawki opłat dla:

 

 • pojazdów elektrycznych;
 • osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.110) pod warunkiem umieszczenia jej za przednią szybą pojazdu w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności;
 • taksówek w wyznaczonych miejscach;
 • jednośladów;
 • pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach;
 • pojazdów Straży Miejskiej Gliwice;
 • zewnętrznie trwale oznakowanych pojazdów operatora SPP, w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji operatora SPPl;

 


 

Opłaty dodatkowe

 

 • 30,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej w przypadku płatności w ciągu 14 dni;
 • 100,00 zł po terminie 14 dni;

 

 

 

Aktualizacja

27.10.2021

Źródło

Pierwsza strona