Parking Jastrzębia Góra strefa parkowania

Strefa Płatnego Parkowania niestrzeżonego w Jastrzębiej Górze występuje sezonowo

 

Okres funkcjonowania strefy od dnia 15 czerwca do dnia 31 sierpnia

Parkomaty parkingowe usytuowane na ulicach obsługują monety (o nominałach od 10 groszy do 5 złotych). Jest również możliwość dokonania płatności za pomocą aplikacji mobilnej.


 

Stawki opłat za parking w Jastrzębiej Górze

 

Strefa Płatnego Parkowania:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-20:00
 • 1,00 zł minimalna opłata do 30 minut postoju;
 • 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,50 zł za drugą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 500,00 zł na miesiąc;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 

 • Pojazdów elektrycznych;
 • pojazdów instytucji i służb wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.);
 • oznakowane pojazdy Straży Miejskiej w Jastrzębiej Górze;
 • oznakowanych pojazdów służb komunalnych oraz pogotowia: wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego i ciepłowniczego podczas usuwania awarii;
 • osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi lub kierujących pojazdem przewożącym osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się oraz placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej” oraz znakiem D-18a „parking miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 – informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się, posiadających kartę parkingową;
 • mieszkańców Gminy Władysławowo korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy tj. pojazdów elektrycznych i hybrydowych (PHEV), posiadających „kartę pojazdu elektrycznego/ hybrydowego”, wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

 

Opłaty dodatkowe

 

 • 80,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej;
 • 40,00 zł w przypadku dokonania płatności do 3 dni.


 

Aktualizacja

31.10.2021

Źródła

https://wladyslawowo.pl/cms/20722/strefa_platnego_parkowania

UCHWAŁA NR XX/300/2020
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA
z dnia 7 kwietnia 2020 r.