Parking Karpacz – obszary miejskich parkingów

Na terenie Karpacza znajduje się 8 miejskich płatnych parkingów

 

Parkomaty usytuowane przy parkingach obsługują monety (o nominałach od 10 groszy do 5 złotych), karty płatnicze oraz płatności w aplikacji mobilnej.

 

Przewodnik parkingowy dostępny jest w języku angielskim, niemieckim oraz polskim. Język można zmienić w prawym górnym rogu.


 

Obszar parkingów

 

 • parking nr 1: ul. Parkowa, w sąsiedztwie Muzeum Sportu i Turystyki;
 • parking nr 2: ul. Parkowa, przy tunelu;
 • parking nr 3: ul. Łączna, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich;
 • parking nr 4: ul. Konstytucji 3 Maja, w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego;
 • parking nr 5: ul. Świętokrzyska;
 • parking nr 6: ul. Karkonoska, naprzeciwko nieruchomości nr 17;
 • parking nr 7: ul. Olimpijska, w sąsiedztwie Kolei Linowej na Kopę;
 • parking nr 8: ul. Polskich Olimpijczyków przy miejskim stadionie, parking dla aut i autobusów.

 

Stawki opłat za parkingi miejskie w Karpaczu

 

Parkingi są płatne w dni robocze, całodobowo.

 

 

Parkingi o numeracji od 1 do 4

 • 0,00 zł za 30 minut postoju;
 • 5,00 zł za pierwszą godzinę i każdą następną;
 • 25,00 zł opłata całodobowa;

 

Parkingi o numeracji od 5 do 7

 • 5,00 zł za pierwszą godzinę i każdą następną;
 • 25,00 zł opłata całodobowa;

 

Parking numer 8 dla autobusów

 • 10,00 zł za pierwszą godzinę i każdą następną;
 • 50,00 zł opłata całodobowa;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 • pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz przewożących osobę
  niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, które oznaczone są kartą parkingową,
  na stanowiskach dla nich wyznaczonych,
 • pojazdów uprzywilejowanych i służb podczas wykonywania czynności służbowych m. in. Policja,
  Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Pogotowie Gazowe, Pogotowie wodno – kanalizacyjne,
  Pogotowie Energetyczne, Straż Miejska.

 

Opłata dodatkowa

 • 80,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej za każdą dobę;
 • 50,00 zł, w przypadku dokonania płatności w ciągi 7 dni kalendarzowych;

 

Aktualizacja

14.11.2021

Źródła

https://www.karpacz.pl/parkingi-miejskie

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2019
BURMISTRZA KARPACZA
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów na placach gminnych