Parking Katowice strefy parkowania

W Katowicach trwa zmiana stawek oraz obszaru Stref Płatnego Parkowania

– Do Katowic wjeżdża dziennie średnio 123 tys. pojazdów z rejestracjami z miast ościennych. Liczba miejsc parkingowych w Śródmieściu jest ograniczona, a parkują tu głównie osoby z innych miast. Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy Katowic załatwiając sprawy w centrum mieli gdzie zaparkować pojazd i nie musieli szukać miejsca przez kilkanaście minut. Z drugiej strony osoby zamieszkujące centrum również chcą móc parkować samochody pod swoimi domami. Dlatego kilka lat temu podjąłem decyzję o przemodelowaniu polityki parkingowej w mieście. Jej głównym celem jest zachęcenie tysięcy osób przyjeżdżających codziennie do Katowic do pracy z innych miast, by korzystały z komunikacji publicznej i centrów przesiadkowych, jak to się dzieje od lat w wielu krajach Europy Zachodniej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

 

Dotyczy to następujących danych:

Aktualnie obowiązujące w mieście Katowice stawki
pierwsza godzina: 3 zł
druga godzina: 3,6 zł
trzecia godzina: 4,2 zł
każda kolejna godzina: 3 zł

opłata dodatkowa zależna od terminu zapłaty (do 7 dni – 100 zł) – po 7 dniach – 200 zł

 

 

 

Aktualnie obowiązujące godziny pobierania opłat

Opłata jest pobierana w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 9.00 do godziny 16.30

 

Aktualnie obowiązujące abonamenty – abonament miesięczny oraz abonament kwartalny
dla osób zameldowanych lub rozliczających podatek dochodowy w Katowicach
przysługuje na jeden pojazd samochodowy osobom fizycznym, którzy są właścicielami pojazdów samochodowych lub posiadają inny, ważny tytuł prawny do użytkowanego przez siebie samochodu, niezależnie od liczby posiadanych pojazdów

Opłata miesięczna za korzystanie z „abonamentu miesięcznego” wynosi 200 zł

Opłata kwartalna za korzystanie z „ abonamentu kwartalnego” wynosi 480 zł

 

 

 

Nowe zasady zostaną opisane wkrótce po opublikowaniu.

 

Aktualizacja:

30.10.2021

Źródła:

https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Zmiany-w-polityce-parkingowej.aspx