Parking Kępno strefa parkowania

Pobieranie opłat za postój pojazdów jest realizowane przez parkomaty, które obsługują karty płatnicze oraz monety. Ponadto wprowadzono alternatywne sposoby płatności przy użyciu telefonów komórkowych poprzez operatora mobilnego ePARK.


 

Stawki opłat za parking w Kępnie

 

Strefa Płatnego Parkowania:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00

 

 • 1,60 zł minimalna opłata za 40 minut;
 • 2,40 zł za pierwszą godzinę parkowania;
 • 2,60 zł za drugą godzinę parkowania;
 • 3,00 zł za trzecią godzinę parkowania;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.

 

Abonamenty

 

 • 60,00 zł tygodniowy;
 • 110,00 zł dwutygodniowy;
 • 220,00 zł miesięczny;

 

Abonament abonamentowa,upoważniająca do parkowania na obszarze stref płatnego parkowania z wyłączeniem Rynku:

 

 • 100,00 zł miesięcznie;

 

Abonament postojowy mieszkańca

 

 • 240,00 zł roczna karta abonamentowa;

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 

 • 5 000,00 rocznie;

 

Darmowy postój dla

 

 • samochodów elektrycznych;

 

Opłaty dodatkowe

 

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie wynosi 40 zł w przypadku zapłaty w ciągu dwóch dni;
 • Po upływie 2 dni roboczych od daty wystawienia zawiadomienia opłata wynosi 80 zł.

 

Obszar parkingów

 

1) Pasy drogowe następujących ulic:

a) ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka - od ul. Mickiewicza do ul. Obr. Pokoju,
b) Lipowa,
c) ul. Pocztowa,
d) Poniatowskiego - od ul. Warszawskiej do Alei Marcinkowskiego,
e) Rynek - z wyłączeniem południowej pierzei Rynku,
f) Sienkiewicza - odcinek wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 1,
g) Staszica - odcinek od ul. Kościelnej do ul. Pocztowej,
h) Warszawska - od Rynku do al. Ludwika Zamenhofa.

2) Parkingi przy ulicach Polnej i Rzeźnickiej,

3) parking przy skrzyżowaniu ulic: Ks. P. Wawrzyniaka, Gen. Sikorskiego i Szpitalnej.

 


 

Aktualizacja:

23.10.2021

Źródła:

https://projekt-kepno.bip.net.pl/?a=477#