Parking Kielce – strefy parkowania

Strefa płatnego parkowania w Kielcach

Na początku 2023 roku ceny parkowania na ulicy w Kielcach znacznie wzrosły.

Nowe stawki zostaną zaktualizowane w najbliższym czasie.

 

Podczas zakupu biletu, wprowadza się numer rejestracyjny pojazdu. Można to zrobić w parkomatach za pomocą monet, karty płatniczej lub Kieleckiej Karty Miejskiej oraz w aplikacji mobilnej. Występują również abonamenty zwalniające z każdorazowej opłaty.


 

Opłaty za postój w Kielcach

 

pobór opłat od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 jak 17:00
 • 2,00 zł minimalna opłata za 1 godzinę postoju, opłata nie jest pobierana, jeżeli czas postoju nie przekracza 45 minut;
 • 2,40 zł za drugą godzinę;
 • 2,80 zł za trzecią godzinę;
 • 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania;
 • 16,00 bilet dzienny;

 

Karty abonamentowe

 

Identyfikator 'I' - dla osób niepełnosprawnych
 • 10,00 zł na rok;

 

Identyfikator 'M'
 • 30,00 zł na na rok;

 

 

Abonament zwykły:
 • 120,00 zł na miesiąc;
 • 1200,00 zł na rok;

 

Opłata ryczałtowa za zastrzeżone stanowisko postojowe - "kopertę"
 • 3900,00 zł na rok od poniedziałku do piątku 9:00-17:00;
 • 9000,00 zł na rok 24 godziny 7 dni;

 

Zerowe stawki opłat dla:

 

 • posiadaczy karty parkingowej w rozumieniu ustawy, wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
 • posiadaczy karty parkingowej w rozumieniu ustawy, wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
 • kierujących pojazdami jednośladowymi;
 • kierujących pojazdami samochodowymi z napędem elektrycznym;
 • oznakowane pojazdy służb miejskich i związane z technicznym zabezpieczeniem miasta podczas wykonywania czynności na drodze lub związanych z zajęciem drogi. Pojazdy w/w służb powinny wysyłać sygnały błyskowe zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy ’’Prawo o ruchu drogowym’’; 

 

Opłata dodatkowa

 

 • 100,00 zł w przypadku braku opłaty za parkowanie w strefie lub gdy postój trwa dłużej niż opłacony czas;
 • 80,00 zł przy płatności 3 dniowej;

 

Mapa strefy płatnego parkowania w Kielcach

 

Źródło: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U75/2021/120/1621.pdf

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/863/2021 

Rady Miasta Kielce

z dnia 22 kwietnia 2021 r. .

 


 

Aktualizacja

06.06.2022

Źródło

UCHWAŁA NR XLIII/863/2021

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 22 kwietnia 2021 r.