Parking Koszalin – podstrefy parkowania

Strefa płatnego parkowania w Koszalinie

 

Można zakupić bilet w parkomatach za pomocą pieniędzy, karty lub blikiem oraz w aplikacji mobilnej. Występują również abonamenty zwalniające z każdorazowej opłaty.


 

Opłaty za postój w Koszalinie

  

pobór opłat od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 jak 18:00
 • 1,20 zł minimalna opłata za 30 minut parkowania;
 • 2,40 zł za pierwszą godzinę;
 • 2,80 zł za drugą godzinę;
 • 3,30 zł za trzecią godzinę;
 • 2,40 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania;

 

Karty abonamentowe

 

Abonament dla osób posiadających “Koszalińską Kartę Mieszkańca”::

 • 150,00 zł na miesiąc;

 

Abonament zwykły:

 •  250,00 zł na miesiąc;

 

Abonament ECO dla pojazdów hybrydowych:

 • 50,00 zł na rok;

 

Abonament dla mieszkańca uprawniający do parkowania jednego pojazdu samochodowego przy ulicy lub w bliskiej okolicy odpowiadającej jego zamieszkaniu:

 • 130,00 zł na miesiąc;

 

Abonament dla mieszkańca w godzinach 15:00-18:00 uprawniający do parkowania jednego pojazdu samochodowego przy ulicy lub w bliskiej okolicy odpowiadającej jego zamieszkaniu:

 • 75,00 zł na miesiąc;

 

Abonament dla mieszkańca w godzinach 16:00-18:00 uprawniający do parkowania jednego pojazdu samochodowego przy ulicy lub w bliskiej okolicy odpowiadającej jego zamieszkaniu:

 • 45,00 zł na miesiąc;

 

Zerowe stawki opłat dla

 

 • pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych;
 • pojazdów zarządów dróg;
 • pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, tak stanowi;
 • pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • autobusów szkolnych przewożących dzieci do szkoły;
 • pojazdów elektrycznych;

 

Opłata dodatkowa

 

 • 200,00 zł w przypadku braku opłaty za parkowanie w strefie;
 • 80,00 zł za przekroczenie czasu parkowania;
 • 100,00 zł przy płatności 7 dniowej;

 

Mapa strefy płatnego parkowania w Koszalinie

źródło:https://zdit-koszalin.pl/strefa-platnego-parkowania/miejsca-postojowe/


 

Aktualizacja

08.06.2022

Źródło

UCHWAŁA NR XLIII/723/2022

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 24 marca 2022 r.