Parking Kraków – podstrefy parkowania

Kraków posiada posiada ponad 11 000 płatnych miejsc parkingowych

Do dyspozycji są dostępne parkomaty na ulicach. Za parkowanie zapłacimy za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych Pay Pass i Pay Wave, monetami (1, 2 i 5 zł). Jest również możliwość płatności za pomocą aplikacji mobilnych.

Niektóre parkomaty personalizują bilet parkingowy dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.


 

Stawki opłat za parking w Krakowie

 

Podstrefa A

płatne parkowanie obowiązuje 6 dni w tygodniu (pon-sob) od 10:00 do 20:00
 • 6,00 zł za każdą godzinę postoju;
 • 2,00 zł opłata minimalna;

 

Podstrefa B

płatne parkowanie obowiązuje 6 dni w tygodniu (pon-sob) od 10:00 do 20:00
 • 5,00 zł za każdą godzinę postoju;
 • 2,00 zł opłata minimalna;

 

Podstrefa C

płatne parkowanie obowiązuje 6 dni w tygodniu (pon-sob) od 10:00 do 20:00
 • 4,00 zł za każdą godzinę parkowania;
 • 2,00 zł opłata minimalna;

 

Abonamenty

Sprzedaż abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców Krakowa, osób niepełnosprawnych oraz właścicieli pojazdów niskoemisyjnych. Pojazdy elektryczne są objęte zerową stawką opłaty za postój. Opłata za każdy kolejny abonament dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzedni abonament.

 

Abonament ogólnodostępny typu "O"

 

Dla podstrefy typu A
 • 55,00 zł - dzień;
 • 300,00 zł - 7 dni;
 • 500,00 zł - 1 miesiąc;
Dla podstrefy typu B
 • 45,00 zł - dzień;
 • 200,00 zł - 7 dni;
 • 400,00 zł - 1 miesiąc;
Dla podstrefy typu C
 • 35,00 zł - dzień;
 • 150,00 zł - 7 dni;
 • 300,00 zł - 1 miesiąc;
Dla obszarów A+B+C
 • 100,00 zł - dzień;
 • 400,00 zł - 7 dni;
 • 750,00 zł - 1 miesiąc;

 

Abonament mieszkańca typu "K"

 • 10,00 zł - 1 miesiąc;

 

Abonament osoby niepełnosprawnej typu "N"

 • 0,00 zł - 1 miesiąc;

 

Abonament mikroprzedsiębiorcy typu "M" lub administratora typu "A"

 • 150,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy A;
 • 100,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy B;
 • 70,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy C;

 

Abonament instytucji typu "I"

 • 250,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy A;
 • 200,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy B;
 • 150,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy C;

 

Opłata za każdą kolejną subskrypcję dla tego samego podmiotu wzrasta stopniowo o 20% w stosunku do opłaty za poprzednią subskrypcję.

 


 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 1500,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy A;
 • 1400,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy B;
 • 1300,00 zł - 1 miesiąc dla podstrefy C;
Opłata za każde kolejne stanowisko dla tego samego podmiotu wzrasta progresywnie o 20% w stosunku do opłaty za poprzednie stanowisko.

 

Bezpłatny parking w Krakowie na ulicy dla:

 • samochodów elektrycznych;

 

Opłaty dodatkowe

 • Postój pojazdu po upływie 5 minut od pozostawienia go w miejscu postoju bez uiszczenia odpowiedniej opłaty lub po upływie 5 minut od czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty;
 • Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłaconego w parkometrze, poprzez płatność mobilną lub inną formę płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub prawidłowo podany, pomimo że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty;
 • Korzystanie z abonamentu poza sektorem lub podstrefą na którą opłata została wniesiona lub w przypadku biletu z parkometru i opłaty mobilnej poza podstrefą na którą opłata została wykupiona jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za postój pojazdu;
 • Opłata dodatkowa wynosi 150,00 zł;

 

Mapa płatnych parkingów w Krakowie 2022

 

Aktualizacja

16.12.2022

Źródła

zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/informacje-ogolne-i-oplaty/

http://krakow.travel/artykul/139/parkowanie