Parking Legnica strefy parkowania

Legnica dysponuje 1 040 płatnymi miejscami parkingowymi oraz 51 parkomatami

Darmowy postój dla samochodów elektrycznych

 

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić m.in. za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych oraz monetami (od 10 groszy do 5 złotych). Nadal możliwe jest dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnych.

 

Parkomat personalizuje bilet parkingowego dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.


 

 

Stawki opłat

 

w I strefie płatnego parkowania:

Obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
 • 1,00 zł opłata minimalna;
 • 2,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 2,40 zł za drugą godzinę postoju;
 • 2,80 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 2,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju;

 

w II strefie płatnego parkowania:

Obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00
 • 0,50 zł opłata minimalna;
 • 1,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 1,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 1,40 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 1,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.

 

 

Abonamenty

Mieszkaniec może otrzymać abonament mieszkańca tylko na jeden pojazd samochodowy.

Stawki opłaty abonamentowej mieszkańca dla osób fizycznych:

 • 15,00 zł za kwartał;
 • 50,00 zł na rok;

 

 

W Legnicy stosowane są cztery rodzaje stawek opłat abonamentu za publiczny parking

 

W strefie I:

 • 90,00 zł za miesiąc;
 • 250,00 zł za kwartał;
 • 500,00 zł za pół roku;
 • 900,00 zł za rok;

 

W strefie II:

 • 50 zł za miesiąc;
 • 140 zł za kwartał;
 • 280 zł za pół roku;
 • 560 zł za rok;

 

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 

W I:

 • 700,00 zł za użytkowanie całodobowe;
 • 500,00 zł za parkowanie w dniach użytkowania w godz. od 9:00 do 17:00;

 

W II:

 • 500,00 zł za użytkowanie całodobowe;
 • 380,00 zł za parkowanie w dniach użytkowania w godz. od 9:00 do 17:00;

 

 

Opłaty dodatkowe

 

Przekroczenia czasu postoju

W przypadku przekroczenia czasu postoju, przez kontrolera SPP zostaje wystawione Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej.

W takim wypadku można dokonać dopłaty – liczonej w pełnych godzinach.

Dopłaty dokonać można w dniu wystawienia wezwania.

 

 

Za parkowanie w Strefie płatnego parkowania bez wniesienia opłaty, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości:

 • 20,00 zł – jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi w dniu wystawienia wezwania do zapłaty, bądź najpóźniej do godz. 14:00 dnia następnego z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy;
 • 30,00 zł – jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu wystawienia wezwania z tym, że za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy;
 • 50,00 zł – jeśli zapłata opłaty dodatkowej nastąpi po terminie 7 dni;

 


 

Aktualizacja

22.10.2021

Źródła

https://zdm.legnica.eu/p,75,parkowanie

http://zdm.legnica.eu/p,71,oplaty-za-parkowanie