Parking Międzyzdroje strefy parkowania

W Międzyzdrojach funkcjonują dwie podstrefy parkowania, które występują w różnych okresach czasowych

Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić bilet parkingowy za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.


 

Stawki parkingowe w Międzyzdrojach dzielą się na:

 

Pierwsza podstrefa P I

 

w okresie od 1. maja do 30. września
ważna w dni robocze w godzinach 8:00 – 22:00

 

 • 2,00 PLN minimalna opłata za 30 minut postoju;
 • 4,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,80 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 4,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;
 • 45,00 zł za dobowy postój;

 

oraz
w okresie od 1. października do 30. kwietnia
ważna w dni robocze w godzinach 8:00 – 18:00

 

 • 1,50 PLN minimalna opłata za 30 minut postoju;
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,50 zł za drugą godzinę postoju;
 • 4,20 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;
 • 30,00 zł za dobowy postój;

 

Druga podstrefa P II

 

w okresie od 1. maja do 30. września
ważna w dni robocze w godzinach 8:00 – 22:00

 

 • 2,00 PLN minimalna opłata za 30 minut postoju;
 • 4,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,80 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 4,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;
 • 45,00 zł za dobowy postój;

 

Abonament

 

postojowy mieszkańca

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia dla Mieszkańca Pierwszej oraz Drugiej Podstrefy Płatnego Parkowania (P1 i P2)

 • 250,00 zł rocznie;

 

Bezpłatny parking dla

 • pojazdów elektrycznych;

 

Opłaty dodatkowe

 

W okresie od 01 maja do 30 września:
 • 90,00 zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia- wezwania,
 • 280,00 zł w przypadku uiszczenia jej po terminie wskazanym powyżej,

 

W okresie od 01 października do 30 kwietnia
 • 70,00 zł w przypadku jej uiszczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu wystawienia zawiadomienia- wezwania,
 • 180,00 zł w przypadku uiszczenia jej po terminie wskazanym powyżej.

  

Aktualizacja

26.11.2021

Źródła

http://bip.zos.miedzyzdroje.pl/dokumenty/322

uchwała nr XXXII/395/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 lutego 2021 roku