Parking Mielno strefy parkowania

Sezonowe strefy płatnego parkowania w Mielnie obowiązują w wakacje

Niestrzeżony parking na drogach publicznych w gminie Mielno dzieli się na dwie podstrefy

 


 

Stawki opłat za parking w Mielnie

Obowiązuje od 1 czerwca do 15 września

 

Podstrefa A

obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 24:00
 • 2,10 zł opłata minimalna za pół godziny parkowania;
 • 4,20 zł za pierwszą godzinę parkowania;
 • 5,00 zł za drugą godzinę parkowania;
 • 6,00 zł za trzecią godzinę parkowania;
 • 4,20 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania;

 

Podstrefa B

obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 24:00
 • 2,00 zł opłata minimalna za pół godziny parkowania;
 • 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,00 zł za drugą godzinę parkowania;
 • 4,50 zł za trzecią godzinę parkowania;
 • 3,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania;

 

Abonamenty

 

W podstrefie A

 • 100,00 zł tygodniowa karta abonamentowa;
 • 170,00 zł dwutygodniowa karta abonamentowa
 • 250,00 zł miesięczna karta abonamentowa;

 

W podstrefie B

 • 60,00 zł tygodniowa karta abonamentowa;
 • 100,00 zł dwutygodniowa karta abonamentowa
 • 150,00 zł miesięczna karta abonamentowa;

 

Zerowe stawki opłat dla:

 

 • klientów poczty – w wyznaczonym i oznakowanym miejscu postojowym przy poczcie na ul. 1 Maja w Mielnie na czas nie dłuższy niż 30 minut;
 • kierujących osób niepełnosprawnych lub osób przewożących osoby niepełnosprawne, posiadających kartę parkingową, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, parkujących wyłącznie w miejscach oznakowanych znakiem pionowym D-18 „parking” z tabliczką T-29 i oznakowaniem poziomym zawierającym znak P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej”;
 • służb gminnych i służb technicznych tj.: pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno- kanalizacyjne, telekomunikacyjne – na czas usuwania skutków awarii;
 • pracowników: podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, Domu Pomocy Społecznej dojeżdżających samochodami prywatnymi w obszar SPP – na czas prowadzenia akcji w związku ze stanem epidemii wywołanej wirusem SAR-CoV-2;
 • samochodów elektrycznych;

 

Opłata dodatkowa

 • 200,00 zł za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania;
 • 100,00 zł w przypadku płatności do 2 dni roboczych.

 

Obszary funkcjonowania strefy w Mielnie

 

Podstrefa A obejmuje następujące ulice:

1) ul. Leśna w Sarbinowie - na długości istniejących zatok postojowych po obu stronach drogi

2) ul. 1 Maja w Mielnie - na odcinku od ul. Nadbrzeżnej do posesji nr 2 (po obu stronach drogi)

3) ul. Nadbrzeżna w Mielnie – na długości istniejącej zatoki postojowej po południowej stronie drogi

4) ul. Parkowa w Mielnie – na długości istniejącego parkingu po północnej stronie drogi, od ul. W. Polskiego do ul. Kościuszki

5) ul. Wojska Polskiego w Mielnie – na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z ul. Grażyny (po stronie wschodniej drogi)

6) ul. Grażyny w Mielnie – na długości istniejącego parkingu od ul. Piastów do ul. W. Polskiego

7) ul. Sanatoryjna w Mielnie – na odcinku od skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania z ul. Piastów (po stronie północnej drogi)

8) ul. Mickiewicza w Mielnie – na długości istniejących zatok postojowych na odcinku od ul. Olimpijskiej do Mickiewicza Nr 3 (po wschodniej stronie drogi)

9) ul. Słoneczna w Mielnie – na odcinku od ul. B. Chrobrego do wejścia na plażę (po stronie wschodniej drogi) oraz istniejący parking przy wejściu na plażę, po zachodniej stronie drogi

10) ul. Wydmowa w Mienie – na długości istniejącego parkingu, od ul. Reja do Wydmowa Nr 2 (po północnej stronie drogi)

11) ul. Morska w Mielnie – na długości istniejącego parkingu po wschodniej stronie drogi w dz. nr 3/85 (po wschodniej stronie drogi)

12) ul. 6 Marca w Mielnie – na długości istniejących zatok postojowych przy skrzyżowaniu z ul. Bałtycką i na wysokości O.W. Krokus

13) ul. Leśna w Łazach – na długości istniejących zatok postojowych po stronie południowej drogi oraz na odcinku od ul. Wąskiej do wysokości dz. Nr 82/1 po stronie północnej drogi.

 

Podstrefa B obejmuje następujące ulice:

1) ul. Południowa w Sarbinowie – na długości istniejących zatok postojowych od Południowa Nr 2 do Południowa Nr 66 (po północnej stronie drogi)


 

Aktualizacja

28.07.2021

 

Źródło

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2021
RADY
MIEJSKIEJ MIELNA
z
dnia 26 marca 2021 r