Parking Nysa strefy parkowania

Strefa Płatnego Parkowania niestrzeżonego dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych i powiatowych na terenie miasta Nysa

Parkomaty parkingowe usytuowane na ulicach obsługują monety (o nominałach od 10 groszy do 5 złotych). Jest również możliwość dokonania płatności za pomocą aplikacji mobilnej.

Dostępnych jest 61 parkomatów.


 

Stawki opłat za parking w Nysie

 

W strefie płatnego parkowania:

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00
 • 1,00 zł opłata minimalna za 30 minut;
 • 1,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 1,80 zł za drugą godzinę postoju;
 • 2,10 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 1,50 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Abonamenty

 • 25,00 zł tygodniowy;
 • 40,00 zł dwutygodniowy;
 • 65,00 zł miesięczny;
 • 325,00 zł półroczny;
 • 650,00 zł roczny;

 

Wprowadza się opłatę abonamentową specjalną w wysokości 25,00 zł miesięcznie dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników instytucji i obiektów handlowych usytuowanych w obrębie ulic objętych strefą płatnego parkowania.


 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 1 500,00 zł na sześć miesięcy;
 • 3 000,00 zł na rok;

 

Zerowe stawki opłat dla

 • pojazdów elektrycznych;
 • mieszkańców danego rejonu strefy płatnego parkowania posiadającym lub stale użytkującym pojazdy samochodowe, na postój na ulicy przylegającej do miejsca ich zamieszkania oraz na ulicy sąsiedniej wskazanej przez mieszkańca, na podstawie „winiety mieszkańca” wydawanej bezpośrednio przez Biuro Strefy Płatnego Parkowania po przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub konsumenckiej umowy leasingu i dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w strefie płatnego parkowania na ulicy, o której mowa wyżej;
 • osób niepełnosprawnych posiadających „kartę parkingową”;
 • kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich;
 • opiekunów mieszkańców niezdolnych do samodzielnej egzystencji;
 • instytucji prowadzących działalność charytatywną i opiekuńczą, na podstawie winiety parkingowej wydawanej w oparciu o statut potwierdzający prowadzenie działalności w ww. zakresie;
 • pielęgniarek środowiskowych, na podstawie winiety parkingowej wydanej po przedstawieniu stosownego zaświadczenia;
 • rodziców i wskazanym przez nich opiekunom dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym klas szkół podstawowych I-III, na postój na ulicach bezpośrednio przylegających do żłobka, przedszkola lub szkoły, na potrzeby przywozu dzieci i ich odbioru, na czas nie dłuższy niż pół godziny, na podstawie „winiety szkolnej” wydawanej po przedstawieniu wniosku potwierdzonego przez placówkę oświatową lub wychowawczą;
 • jednośladów;
 • działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych, posiadającym pojazdy samochodowe, na podstawie winiety parkingowej wydanej w oparciu o legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

 

Winiety parkingowe z zerową stawką opłat są wydawane z ważnością do roku.


 

Opłaty dodatkowe

 • 80,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej;
 • 30,00 zł w przypadku dokonania płatności do 7 dni.

 

Aktualizacja:

26.10.2021

Źródła:

http://nysa.spp24.pl/

http://nysa.spp24.pl/wp-content/uploads/spp3.png