Parking Opole strefy parkowania

W Opolu Strefa Płatnego Parkowania w Opolu podzielona jest na dwie podstrefy “A” i “B”

Bilet parkingowy wykupiony dla strefy A zachowuje ważność w strefie B, wykupiony dla strefy B traci ważność w strefie A, przemieszczenie pojazdu ze strefy B do strefy A wymaga uiszczenia opłaty w strefie A

Parkomat personalizuje bilet parkingowego dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.


 

Stawki opłat za parking w Opolu

 

W strefie płatnego parkowania w obszarze A

 

Opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00

 

 • 1,80 zł minimalna opłata, pół godziny postoju;
 • 3,60 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,00 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,60 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;
 • 25,00 PLN za opłatę dzienną;

 

W strefie płatnego parkowania w obszarze B

 

Opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00

 

 • 1,00 zł minimalna opłata, pół godziny postoju;
 • 2,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 2,40 zł za drugą godzinę postoju;
 • 2,80 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 2,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;
 • 20,00 zł za opłatę dzienną;

 

Abonamenty

 

W strefie A:

 • 200 zł dekadowa opłata abonamentowa (za kolejne 10 dni roboczych);
 • 400 zł abonament miesięczny;

W strefie B:

 • 150 zł dekadowa opłata abonamentowa (za kolejne 10 dni roboczych);
 • 300 zł abonament miesięczny;

 

Abonament dla mieszkańców

 

Podstrefa A zryczałtowana opłata parkingowa mieszkańca

 • 100 zł rocznie za dwie ulice, przy których zamieszkuje;
 • 600 zł rocznie za całą strefę;

 

Podstrefa B zryczałtowana opłata parkingowa mieszkańca

 • 100 zł rocznie za dwie ulice, przy których zamieszkuje;
 • 450 zł rocznie za całą strefę;

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 750,00 zł w obszarze A;
 • 500,00 zł w obszarze B;

 

Zerowa stawka opłat parkingowych

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania dla:

 • osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty parkingowe, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne posiadające takie karty. Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jej odczytanie z zewnątrz pojazdu;
 • kierujących pojazdami, którzy realizują postój pojazdu w czasie nie dłuższym niż 15 minut oraz pobiorą z automatu parkingowego bilet „zerowy”, podając numer rejestracyjny pojazdu i umieszczą go za przednią szybą pojazdu, w sposób umożliwiający jego odczytanie z zewnątrz pojazdu;
 • kierujących pojazdami hybrydowymi, w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w miejscach wyznaczonych do ładowania pojazdów;
 • kierujących pojazdami TAXI w miejscach wyznaczonych znakami drogowymi D-19 i D-20 (postój taksówek i koniec postoju taksówek);
 • kierujących pojazdami posiadających aktualne zezwolenie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu na prowadzenie robót w pasie drogowym;
 • kierujących oznakowanymi pojazdami służb miejskich oraz służb związanych z techniczną infrastrukturą miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych w pasie drogowym.
 • pojazdów elektrycznych.

 

Opłaty dodatkowe

 • Opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za postój wynosi 100 zł w obszarze A oraz 80 zł w obszarze B.
 • Opłata dodatkowa w strefie A ulega obniżeniu do kwoty 50,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.
 • Opłata dodatkowa w strefie B ulega obniżeniu do kwoty 40,00 zł w przypadku, gdy zostanie ona uiszczona w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia informującego o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej.


Aktualizacja:

22.10.2021

Źródła:

https://www.mzd.opole.pl/oplata-dodatkowa-windykacja/

https://www.mzd.opole.pl/cennik/

Strefa Płatnego Parkowania

Jak dokonać opłaty