Parking Rybnik strefy parkowania

W Rybniku na miejskie parkingi zostało zagospodarowane 19 lokalizacji. 16 z nich, to lokalizacje ogólnodostępne.
Występuje również Strefa Płatnego Parkowania

Sprawdź, gdzie możesz zaparkować swój samochód i jaka będzie opłata za postój


 

City Parking

 

w godzinach płatnego postoju
od poniedziałku do piątku 7:00–18:00
w soboty w godz. 7:00–14:00

 

 

Parkingi ogólnodostępne w zakresie:

 

 • Parking nr 1 przy ul. gen. Hallera,
 • Parking nr 2 przy ul. 3 Maja
 • Parking nr 3 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie,
 • Parking nr 4 przy ul. Ks. Brudnioka,
 • Parking nr 5 przy ul. W. Reymonta,
 • Parking nr 6 przy ul. Młyńskiej – Targowisko,
 • Parking nr 10 przy ul. Jankowickiej,
 • Parking nr 13 przy ul. Rzecznej,

 

Stawki opłat w Rybniku na parkingach 1-6 oraz 10 i 13

 • 0,00 zł za pierwsze 15 minut;
 • 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę;

 

Parkingi ogólnodostępne w zakresie:

 

 • Parking nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich,
 • Parking nr 8 przy ul. T. Kościuszki,
 • Parking nr 9 przy ul. J. Kotucza,
 • Parking nr 9 przy ul. Rudzkiej (na terenie kampusu studenckiego),

 

Stawki opłat w Rybniku na parkingach 7-9 oraz przy ul. Rudzkiej

 • 0,00 zł za pierwsze 90 minut;
 • 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę;

 

Abonamenty

 

Abonament ogólnodostępny typu SP

 • 200 zł za miesiąc;

 

Abonament ogólnodostępny typu OP

 • 90,00 zł miesięcznie;

 

Opłata dodatkowa

 • 50,00 zł za brak biletu lub za brak paragonu (w tym brak aktualnego abonamentu);

 

Parkingi ogólnodostępne w zakresie:

 

 • Parking nr 11 przy ul. Młyńskiej - ul. Klasztorna,
 • Parking nr 12 przy ul. Młyńskiej - Sąd (obok Sądu Rejonowego),
 • Parking nr 13 przy ulicy Rzecznej,
 • Parking nr 14 przy ulicy Wysokiej,
 • Parking nr 15 przy placu Teatralnym,

 

 

Stawki opłat w Rybniku na parkingach 11-15

 • 2,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę;

 

Opłata dodatkowa

 • 200,00 zł brak biletu na parkingu z zainstalowanym parkomatem;

 

Parkingi dla posiadaczy abonamentów i zwolnionych z opłat za postój w zakresie:

 

 • parking przy ul. Sławików,
 • parking przy ul. Szafranka,
 • parking przy ul. Młyńskiej – Cech,

 

Abonamenty wydawane w pierwszej kolejności dla

 

 • osób zamieszkujących w obszarze opisanym ulicami: ul. Gen. Hallera, ul. Rzeczna, ul. Młyńska od ul. Targowej do ul. Wł. Reymonta, 
ul. Wł. Reymonta od ul. Młyńskiej do Placu Armii Krajowej, Pl. Armii Krajowej, ul. 3 Maja od Pl. Armii Krajowej do ul. B. Chrobrego, ul. B. Chrobrego od ul. 3 Maja do ul. T. Kościuszki, ul. T. Kościuszki od ul. B. Chrobrego do ul. Powstańców Śl., ul. Powstańców Śl. od ul. T. Kościuszki do ul. Gliwickiej, ul. Mikołowska od ul. Powstańców Śl. do ul. Na Górze, ul. Gliwicka od ul. Łony do ul. Na Górze, ul. J.III Sobieskiego do ul. Św. Jana, ul. Św. Jana, Plac Kościelny, ul. Rudzka od Placu Kościelnego do ul. Kotucza, ul. J.Kotucza od ul. Rudzkiej do ul. Dworek, ul. Dworek od ul. J. Kotucza do ul. Gen. Hallera – na parking położony najbliżej miejsca zamieszkania,
 • osób objętych programem „Duża Rodzina” – na wskazany we wniosku parking.


 

Strefa Płatnego Parkowania w Rybniku

 

Stawki opłat

obowiązujące od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
 • 3,90 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,90 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju;

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 400,00 zł miesięcznie;

 

Darmowy postój dla: dla pojazdów elektrycznych


 

Opłata dodatkowa

 • 200,00 zł za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie


 

Aktualizacja

23.11.2022

Źródła

https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/komunikacja-i-transport/parkingi-miejskie

UCHWAŁA NR. 350/XX/2020
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 12 marca 2020 r.