Parking Strzegom strefa parkowania

Strzegom posiada parkomaty

Opłaty za parkowanie można uiścić w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić monetami o nominałach od 10 groszy do 5 złotych.


 

Stawki opłat za parking w Strzegomiu

 

W strefie płatnego parkowania:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00

 

 • 1,00 zł opłata minimalna za 30 minut;
 • 2,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 2,50 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,00 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 2,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Abonament

 

 • 100,00 zł miesięcznie;
 • 300,00 zł półroczny;
 • 500,00 zł roczny;
 • 40,00 zł roczny dla taksówek;
 • 40,00 zł roczny dla mieszkańców strefy;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 

 • samochodów elektrycznych;
 • kierujących oznakowanymi pojazdami służb obsługi miasta;
 • kierujących oznakowanymi pojazdami konstrukcyjnie przeznaczonymi do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową, wydaną przez Starostę, zezwalającą na korzystanie z ulg i przywilejów w ruchu drogowym;

 

Opłaty dodatkowe

 

 • 50,00 zł w przypadku nieuiszczenia opłaty parkingowej.

 

Aktualizacja:

26.10.2021

Źródła:

https://bip.strzegom.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=52741

https://strzegom.pl/urzad-miejski/strefa-platnego-parkowania-w-strzegomiu.html#