Parking Świdnica podstrefy parkowania

Obszar płatnego parkowania w Świdnicy dzieli się na dwie podstrefy

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokonywać w automatach parkingowych. Jest również możliwe dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnych.


 

Stawki opłat za parking na terenie miasta Świdnicy

 

W strefie I:

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00
 • 0,50 PLN minimalna opłata za 15 minut;
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 4,30 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

W strefie II:

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00
 • 0,30 zł minimalna opłata za 15 minut;
 • 1,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 1,80 zł za drugą godzinę postoju;
 • 2,10 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 1,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju;

 

Abonamenty

 

Abonament wykupiony na numer rejestracyjny

 • 50,00 zł tygodniowy;
 • 120,00 zł miesięczny;
 • 300,00 zł kwartalnie;
 • 700,00 zł rocznie w strefie I;
 • 400,00 zł rocznie w strefie II;

 

Abonament wykupiony na okaziciela

 • 70,00 zł tygodniowo;
 • 200,00 zł miesięcznie;
 • 500,00 zł kwartalnie;
 • 1200,00 zł rocznie w strefie I;
 • 600,00 zł rocznie w strefie II;

 

Abonament postojowy mieszkańca

wykupywany na okres jednego roku dla gospodarstwa domowego

 • 50,00 zł za pierwsze auto;
 • 70,00 zł za drugie auto;
 • 150,00 zł za trzecie i każde kolejne auto.

 

Dla osób zamieszkujących ulice w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Płatnego Parkowania:

 • 80,00 zł rocznie;

 

Abonament posiadacza nieruchomości Abonament

 • 500,00 zł rocznie;

 

Abonamenty dla służb użyteczności publicznej:

 • 400,00 zł na numer rejestracyjny
 • 600,00 PLN na okaziciela;

 

Abonament roczny kierowcy inwalidy wynosi 0,00 zł


 

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 4 000,00 zł rocznie;
 • 1 000,00 zł dla organów sprawiedliwości i ładu publicznego.

 

Darmowy postój dla

 • pojazdów elektrycznych;

 

Opłata dodatkowa

 

Za nieuiszczenie opłaty parkingowej:

 • 10,00 zł przy płatności do 3 godzin;
 • 30,00 zł za płatność w ciągu 3-16 godzin;
 • 50,00 zł za brak wpłaty w ciągu 16 godzin;

 

za przekroczenie czasu postoju:

 • 5,00 zł przy płatności do 3 godzin;
 • 30,00 zł za płatność w ciągu 3-16 godzin;
 • 50,00 zł za brak wpłaty w ciągu 16 godzin;

 

Aktualizacja:

23.10.2021

Źródło:

http://um.swidnica.pl/pages/pl/moje-miasto/swidnicki-niezbednik/biuro-platnego-parkowania.php