Parking Szczecin strefy parkowania

Szczecin posiada ponad 6 000 płatnych miejsc parkingowych.

 

Parkomaty parkingowe usytuowane na ulicach obsługują zbliżeniowe karty płatnicze, płatność BLIK oraz monety (o nominałach od 10 groszy do 5 złotych). Jest również możliwość dokonania płatności za pomocą aplikacji mobilnej.

Bilet parkingowy jest spersonalizowany dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.


 

Na placu Orła Białego wyznaczona jest osobna strefa. Parking jest tam płatny w godzinach od 8 do 22, przez wszystkie dni w tygodniu, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy. Pierwsze rozpoczęte 15 minut – 2.50 zł, za każde kolejne rozpoczęte 3 minuty – 0,50 zł.


 

Stawki opłat za parking w Szczecinie

 

 

W Strefie Płatnego Parkowania na obszarze A:

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
 • 0,90 zł minimalna opłata za 15 minut;
 • 3,60 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,10 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,60 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

W Strefie Płatnego Parkowania na obszarze B:

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
 • 0,70 PLN minimalna opłata za 15 minut;
 • 2,80 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,90 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 2,80 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 


 

Wszystkie Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie

 

Płatny Parking Niestrzeżony Ogińskiego:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
 • 1,00 PLN minimalna opłata za 15 minut;
 • 1,00 zł za każde kolejne 15 minut postoju;

 


 

Płatny Parking Niestrzeżony Czarnieckiego:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
 • 0,50 PLN minimalna opłata za 15 minut;
 • 0,50 zł za każde kolejne 15 minut postoju;

 


 

Płatny Parking Niestrzeżony Szymanowskiego:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
 • 1,00 PLN minimalna opłata za 15 minut;
 • 1,00 zł za każde kolejne 15 minut postoju;

 


 

Płatny Parking Niestrzeżony Trasa Zamkowa:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00
 • 0,50 PLN minimalna opłata za 15 minut;
 • 0,50 zł za każde kolejne 15 minut postoju;

 


 

Strefa Zamieszkania Stare Miasto:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00

 

W podstrefie 1
 • 2,50 zł minimalna opłata za 15 minut;
 • 0,50 zł za każde kolejne 3 minuty postoju;
W podstrefie 2
 • 1,50 zł minimalna opłata za 15 minut;
 • 0,30 zł za każde kolejne 3 minuty postoju;

 

Mieszkańcy obszaru Stare Miasto są uprawnieni do zakupu Karty Stare Miasto.
Jeden lokal – jeden samochód – jedna karta.
Kartę trzeba umieścić za przednią szybą pojazdu.

 

Karta Stare Miasto w podstrefie 1 oraz 2
 • 180,00 zł na sześć miesięcy;
 • 360,00 zł na rok;

 


 

Abonamenty

 

dla osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych ze wskazaniem miejsca zamieszkania Miasto Szczecin oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę w Mieście Szczecin.
 • 300,00 zł miesięcznie w podstrefie A;
 • 200,00 zł miesięcznie w podstrefie B;

 

Abonament dla określoną liczbę dni roboczych,od 1 do 23 dni

 • 30,00 zł dziennie w strefie A;
 • 20,00 zł dziennie w strefie B;

 

Abonament dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów

 • 10,00 zł rocznie w każdej podstrefie;

 

Abonament dla dla mieszkańca strefy

 • 180,00 zł na sześć miesięcy;
 • 360,00 zł na rok;

 

Abonament dla dla właścicieli pojazdów hybrydowych :

 • 50,00 zł na miesiąc;

 

Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do placówek szkolnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz żłobków, zlokalizowanych w SPP w Szczecinie parkują w roku szkolnym za opłatą w wysokości 10,00 zł.


 

Zerowa stawka opłat dla:

 • kierowców samochodów elektrycznych;
 • inwalidów wojennych;
 • osób represjonowanych;
 • pionierów miasta Szczecin i honorowych obywateli miasta Szczecin;

 

Opłaty dodatkowe

 • 200,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej;
 • 100,00 zł w przypadku zapłaty do 7 dni.

 

 

Aktualizacja:

17.10.2022

Źródła:

https://visitszczecin.eu/pl/12-parkingi-w-szczecinie

http://bip.um.szczecin.pl/files/C7AAA4DB3CB6465E9A98B942141554EC/projekt_187.pdf

https://e-sklep.spp.szczecin.pl/files/app11.pdf

https://e-sklep.spp.szczecin.pl/

https://spp.szczecin.pl/?page_id=28

https://wiadomosci.szczecin.eu/artykul/komunikacja/korekta-uchwaly-o-spp

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidh_aV2PTwAhV-BhAIHczhCAEQFjABegQIBRAD&url=http%3A%2F%2Fbip.um.szczecin.pl%2Ficorumfiles%2F3298B931_wnioski%2520i%2520rekomendacje2.doc&usg=AOvVaw0gkxgBx70tnrVjODCl8On6

https://www.spp.szczecin.pl/lokalizacja/platny-parking-niestrzezony-oginskiego

https://www.spp.szczecin.pl/lokalizacja/platny-parking-niestrzezony-czarnieckiego

https://www.spp.szczecin.pl/lokalizacja/platny-parking-niestrzezony-szymanowskiego

https://www.spp.szczecin.pl/lokalizacja/platny-parking-niestrzezony-trasa-zamkowa

https://www.spp.szczecin.pl/lokalizacja/lokalizacja-i-cennik-szsm

https://24kurier.pl/aktualnosci/wiadomosci/plac-orla-bialego-powrot-najdrozszego-parkingu-w-szczecinie/