Parking Trzebnica Urząd Miejski

Trzebnica posiada płatną strefę parkowania przy urzędzie miejskim

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy płacić monetami (od 10 groszy do 5 złotych) oraz za pomocą aplikacji mobilnych.mobilnych.


 

Stawki opłat za parking w Trzebnicy

 

W strefie płatnego parkowania:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 16:00

 

  • 1,00 zł minimalna opłata za pół godziny;
  • 1,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
  • 1,80 zł za drugą godzinę postoju;
  • 2,10 zł za trzecią godzinę postoju;
  • 1,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju;

 

Abonamenty

 

  • 80,00 zł miesięcznie;
  • 600,00 zł rocznie;

 

Opłaty dodatkowe

 

  • 50,00 zł za parkowanie w Strefie bez wniesienia opłaty;
  • 20,00 zł w przypadku płatności do 3 dni;

 


 

Aktualizacja:

26.10.2021

Źródła:

https://docplayer.pl/105482432-Uchwala-nr-xxxiii-351-17-rady-miejskiej-w-trzebnicy-z-dnia-27-pazdziernika-2017-r.html

https://trzebnica.pl/16/strona-glowna.html

https://nowagazeta.pl/artykul/ps-27826-trzebnica-wprowadza-platne-parkowanie/892272

https://turystyka.trzebnica.pl/485/27/atrakcje.html

https://trzebnica.pl/4197/strefa-platnego-parkowania.html