Parking Władysławowo strefa parkowania

Strefa Płatnego Parkowania niestrzeżonego dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Władysławowo

 

Okres funkcjonowania strefy od dnia 15 czerwca do dnia 31 sierpnia

Parkomaty parkingowe usytuowane na ulicach obsługują monety (o nominałach od 10 groszy do 5 złotych). Jest również możliwość dokonania płatności za pomocą aplikacji mobilnej.


 

Stawki opłat za parking we Władysławowie

 

Strefa Płatnego Parkowania:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-20:00
 • 1,00 zł minimalna opłata do 30 minut postoju;
 • 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,50 zł za drugą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 • 500,00 zł na miesiąc;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 

 • Pojazdów elektrycznych;
 • pojazdów instytucji i służb wymienionych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.);
 • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej we Władysławowie;
 • oznakowanych pojazdów służb komunalnych oraz pogotowia: wodno-kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego i ciepłowniczego podczas usuwania awarii;
 • osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, kierujących pojazdami samochodowymi lub kierujących pojazdem przewożącym osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się oraz placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, parkujących na zastrzeżonych stanowiskach postojowych oznakowanych znakiem P-24 „miejsce dla osoby niepełnosprawnej” oraz znakiem D-18a „parking miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29 – informującą o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne, mające trudności w poruszaniu się, posiadających kartę parkingową;
 • mieszkańców Gminy Władysławowo korzystających z pojazdów samochodowych posiadających elektryczny układ napędowy tj. pojazdów elektrycznych i hybrydowych (PHEV), posiadających „kartę pojazdu elektrycznego/ hybrydowego”, wydaną na zasadach określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

 

Opłaty dodatkowe

 

 • 80,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej;
 • 40,00 zł w przypadku dokonania płatności do 3 dni.


 

Aktualizacja

31.10.2021

Źródła

https://wladyslawowo.pl/cms/20722/strefa_platnego_parkowania

UCHWAŁA NR XX/300/2020
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA
z dnia 7 kwietnia 2020 r.