Parking Zabrze strefa parkowania

Strefa Płatnego Parkowania niestrzeżonego w Zabrzu

Płatności można dokonać na ulicy w parkomacie za pomocą gotówki lub karty.


 

Stawki opłat za parking w Zabrzu

 

Strefa Płatnego Parkowania:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00
 • 1,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 1,80 zł za drugą godzinę postoju;
 • 2,00 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 1,50 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

Abonamenty

 

Abonament postojowy mieszkańca

dla osób zamieszkujących Strefę w Zabrzu, wydawany na jeden pojazd

 • 30,00 zł na sześć miesięcy;
 • 50,00 zł na rok;

 

Ogólnodostępne :

w dni robocze

 • 100,00 zł na miesiąc;
 • 450,00 zł na sześć miesięcy;
 • 800,00 zł na rok;

 

Abonament pojazdu ekologicznego :

dla pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym (których emisja CO2 nie przekracza 100 g/km)

 • 5,00 zł na rok;

 


 

Zerowa stawka opłat dla:

 

 • pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, jednostek ochrony przeciwpożarowej. Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej;
 • pojazdów zarządów dróg;
 • pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;
 • pojazdów wykorzystywanych w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej;
 • autobusów szkolnych przewożących dzieci do szkoły;
 • pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
 • Korzystających z drogi publicznej w przypadku wykonywania przez niego przejazdu w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej;
 • osób posiadających karty parkingowe w rozumieniu art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 58 z dnia 04.04.2003 r., poz. 515 z późn. zmianami), jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
 • oznakowanych pojazdów technicznych służb miejskich;
 • pojazdów w godzinach 8.00-18.00 (na podstawie faktury odbioru towaru) na czas postoju do 30 minut niezbędny do wykonania zaopatrzenia z zaznaczeniem za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia postoju (za pomocą karty zegarowej lub kartki z oznaczoną godziną rozpoczęcia postoju);
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • oznakowanych trwale pojazdów instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się.

 

Opłaty dodatkowe

 

za nieuiszczenie opłaty parkingowej lub przekroczenie czasu postoju

 • 20,00 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni;
 • 50,00 zł po terminie 7 dni;

 

 

Aktualizacja

27.10.2021

Źródło

https://mzdii.zabrze.pl/pl/strefa-platnego-parkowania/oznakowanie-spp#self