Parking Zamość strefy parkowania

W Zamościu na drogach publicznych występują Strefy Płatnego Parkowania

Bilet postojowy można wykupić tylko za pomocą monet o nominałach 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr.


 

Stawki opłat za parking w Zamościu

 

Strefa Płatnego Parkowania obszar 1:

opłaty są pobierane całodobowo, w dni robocze
 • 3,00 PLN minimalna opłata za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,50 zł za drugą godzinę postoju;
 • 4,00 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i kolejne godziny postoju;

 

Strefa Płatnego Parkowania obszar 2:

opłaty są pobierane między 9:00 a 18:00 w dni robocze
 • 1,00 zł minimalna opłata za pierwszą godzinę postoju;
 • 1,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 1,40 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 1,00 zł za czwartą i kolejne godziny postoju;

 

Abonamenty

Mieszkaniec SPP może wykupić maksymalnie dwie karty przypadające na jeden adres zameldowania.

 

Abonament ogólnodostępny

 

uprawnia do postoju w Strefie Płatnego Parkowania na obszarze 1
 • 100,00 zł na miesiąc;
 • 300,00 zł na sześć miesięcy;
 • 500,00 zł na rok;
uprawnia do postoju w Strefie Płatnego Parkowania na obszarze 2
 • 50,00 zł na miesiąc;
 • 250,00 zł na sześć miesięcy;
 • 400,00 zł za rok;

 

Abonament mieszkańca typu

 • 2,00 zł na miesiąc;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 • samochodów elektrycznych;
 • oznakowanych pojazdów służb miejskich podczas wykonywania obowiązków
  służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne,
  pogotowie, policji itp.),pojazdów jednośladowych;
 • pojazdów osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, posiadających
  uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz
  kartę parkingową na miejscach oznaczonych znakiem P-24 ‘miejsce dla pojazdu osoby
  niepełnosprawnej’ wraz ze znakiem D-18a ‘parking – miejsce zastrzeżone’ z dodatkową
  tabliczką T-29, która informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów
  samochodowych uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej;
 • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19
  ‘postój taksówek’ i D-20 ‘koniec postoju taksówek’;
 • pojazdów z identyfikatorami na kopertach Urzędu Miasta.

 

Opłata dodatkowa

 • 50,00 zł w przypadku braku uiszczenia opłaty.


 

Aktualizacja

20.07.2021

Źródła

REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W ZAMOŚCIU

Uchwała Nr XXVIII/334/2017 Rady Miasta
Zamość z dnia 27 marca 2017r.