Share.P na Wolves Summit w ramach Alpha Wolves w Warszawie!

Wraz z Mateuszem Wojdyło jako prelegentem, będziemy uczestniczyć w forum łączącym LP Venture z zarządzającymi funduszami i szybko rozwijającymi się firmami. Będziemy dyskutować o możliwościach zrównoważonego rozwoju, skalowaniu biznesu i czynnikach ESG.

 

Możemy się spotkać w najbliższy czwartek w formie hybrydowej!
Nie możesz tego przegapić!
https://alpha.wolvessummit.com/

#ShareP #Wolves #Summit #Warsaw #startups #scaleups #ESG #sustainability #opportunities #LPs #growth