Share.P wspierany przez Innosuisse poprzez przyznanie środków finansowych

Otrzymaliśmy hojny grant od Innosuisse - Szwajcarskiej Agencji Promocji Innowacji. Promuje ona innowacje oparte na nauce w interesie gospodarki i społeczeństwa, wzmacniając w ten sposób konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Szwajcarii.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu mobilności Share.P został pozytywnie oceniony przez Innosuisse i doprowadził do prezentacji przed jury złożonym z ekspertów. "Oceniliśmy ten projekt jako niezwykle innowacyjny" - mówi prof. Anna Valente, członek jury.

 

"Jesteśmy bardzo zaszczyceni i wykorzystamy dotację do zaplanowania i przeprowadzenia ekspansji na inne rynki krajowe jeszcze w tym roku" - mówi Mateusz Wojdyło, Prezes Zarządu Share.P.

 

https://sharep.io/

 

#Innosuisse #startup #grant #ShareP #best #swiss #innovation #competition #app #award #parking #emobility