Parkowanie w Gdańsku - strefy i parkingi

W Gdańsku opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych pobierane są w niektórych dzielnicach. Opłaty pobierane są za parkowanie w 10 obszarach - sektorach Strefy Płatnego Parkowania oraz Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania.

Pobieranie opłat w tych sektorach ma zapewnić większą rotację zaparkowanych pojazdów, a tym samym zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Łącznie kierowcy mają do dyspozycji 6 841 miejsc parkingowych w SPP i ŚSPP.

Dostępne są również podziemne i naziemne parkingi komercyjne.


Opłaty za parkowanie w Gdańsku (2023)

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania:

sektory - Stare Miasto, 3 Maja, Główne Miasto, Długie Ogrody
zaznaczone na czerwono (symbol GDAF)

płatność obowiązuje codziennie od 09:00 do 20:00
 • 5,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 6,60 zł za drugą godzinę parkowania
 • 7,90 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,50 PLN za czwartą i każdą kolejną godzinę parkowania.

W strefie płatnego parkowania:

sektory - Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, a w sezonie wakacyjnym Jelitkowo

oznaczone kolorem niebieskim (symbol GDAA)

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00
 • 3,90 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,60 zł za drugą godzinę parkowania
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,90 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.

W strefie płatnego parkowania:

sektory - Aniołki, Oliwa i Przymorze

oznaczone kolorem zielonym (symbol GDAB)

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku od 09:00 do 15:00
 • 3,90 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,60 zł za drugą godzinę parkowania
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,90 zł za czwartą i każdą następną godzinę parkowania.


Szukasz taniego parkingu w Gdańsku? Sprawdź parkingi komercyjne.


Abonamenty:

Abonament dla mieszkańców:

Roczna karta ze zryczałtowaną opłatą - rezydent
Karta płatna dla osoby fizycznej zamieszkałej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku położonym na nieruchomości graniczącej z OPP; upoważniająca do parkowania pojazdu samochodowego o określonym numerze rejestracyjnym przez określony czas.

 • 120,00 PLN rocznie;
Subskrypcja komercyjna

Subskrypcja komercyjna - AM
Abonament uprawniający do parkowania w miejscach płatnego parkowania zlokalizowanych na drogach publicznych w sektorach Strefy Płatnego Parkowania.

 • 550,00 zł rocznie;

Abonament komercyjny - SPP i ŚSPP - AMŚ
Abonament komercyjny uprawniający do parkowania w SPP i WYSPP.

 • 800,00 zł rocznie;


Bezpłatny parking w Gdańsku dla:

 • pojazdów elektrycznych;
 • oznakowane pojazdy oraz służby miejskie (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne) i Nieruchomości Gdańskie podczas usuwania skutków awarii;
 • podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami należącymi do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Straży Miejskiej w Gdańsku oraz Gdańskich Nieruchomości - na podstawie identyfikatora "0" wydanego przez zarządcę drogi;
 • Pojazdy hybrydowe PHEV - z plakietką "0" wydaną przez zarząd dróg;
 • pojazdy używane do celów dyplomatycznych,
 • pełnienie obowiązków konsulów honorowych unieruchamiających pojazdy mechaniczne w wyznaczonym sektorze OPP właściwym dla lokalizacji konsulatu - na podstawie identyfikatora "CC" wydanego przez zarząd drogi;
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (symbol R lub N) - na podstawie identyfikatora "N+" wydanego przez zarząd dróg oraz Karty Parkingowej;
 • przewóz osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym (symbol O lub R lub N) - na podstawie identyfikatora "N+" wydanego przez zarząd dróg oraz Karty Parkingowej łącznie;
 • motocykle, czterokołowce i lekkie czterokołowce;

Opłaty dodatkowe

 • nieuiszczenie opłat parkingowych;
 • przekroczenie czasu parkowania wskazanego na bilecie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni;
 • parkowanie w sektorze innym niż wyznaczony;
 • parkowanie na podstawie zewnętrznej europejskiej karty parkingowej; miejsce parkingowe zarezerwowane dla osoby niepełnosprawnej;
 • Dodatkowa opłata wynosi 200 PLN;

Mapa płatnych parkingów w Gdańsku


Aktualizacja

23.06.2023

Źródła

UCHWAŁA NR XX/524/20 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 27 lutego 2020 r

https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/rodzaje-oplat,a,3046