Parking Hel strefa parkowania

Na Helu mamy do czynienia z sezonową strefą płatnego parkowania

Płatności mogą być dokonywane u operatora mobilneg oraz w parkomatach – płatność tylko bilonem.


 

Opłaty za parking na Helu

ważne od 1 czerwca do 30 września

 

Strefa płatnego parkowania

płatne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00
 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,60 zł za drugą godzinę postoju;
 • 4,30 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;
 • 20,00 zł za bilet całodobowy;

 

Abonamenty

 

Abonament turnusowy

 • 70,00 zł na tydzień;

 

Abonament dla mieszkańców Helu

 • 10,00 zł na miesiąc;

 

Abonament na okaziciela

 • 150,00 zł na miesiąc;

 

Abonament dla właściciela nieruchomości i przedsiębiorcy

 • 100,00 zł na miesiąc;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 • osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, kierujących pojazdami samochodowymi oraz kierowców przewożących osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, parkujących w SPP;
 • kierujących, podczas wykonywania obowiązków służbowych, pojazdami służbowymi Urzędu Miasta Helu, wyposażonymi w identyfikatory wydawane przez zarządcę drogi;
 • kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) podczas usuwania skutków awarii;
 • kierujących oznakowanymi pojazdami Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, ABW, CBA, Agencji Wywiadu, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Więziennej, Służby Celnej, zarządu dróg (identyfikatory), Sił Zbrojnych RP, urzędów państwowych inspekcji i kontroli;
 • kierujących pojazdami TAXI na wyznaczonych miejscach postojowych, oznaczonych znakami D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”;
 • kierujących pojazdami przedstawicielstw państw obcych oznaczonymi symbolem CD lub CC;
 • kierujących autobusami szkolnymi przewożącymi dzieci do szkoły;
 • kierujących pojazdem elektrycznym;

 


 

Opłata dodatkowa

 • 50,00 zł za nieuiszczenie opłaty za postój w strefie;
 • 25,00 zł w przypadku zapłaty w ciągu 3 dni;

 

Obszary parkingów na

 

 • ul. Kaszubskiej – na całej jej długości;
 • ul. Wiejskiej – od skrzyżowania z ul. Morską do skrzyżowania z ul. kmdr. por. Przybyszewskiego;
 • ul. Wuja Klemensa – na całej jej długości;
 • ul. adm. Steyera – zatoki postojowe i parking przy boisku im. Macieja Płażyńskiego;
 • ul. Portowej – od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Rybacką;
 • ul. Komandorska - odcinek 50 m od skrzyżowania z ul. kmdr. por. Przybyszewskiego;
 • ul. Leśnej – na całej jej długości;
 • ul. Kapitańskiej – od skrzyżowania z ul. kmdr. por. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Obrońców Helu;
 • ul. kmdr. por. Przybyszewskiego – od skrzyżowania z ul. adm. Steyera do bram dawnej jednostki wojskowej;
 • ul. Obrońców Helu – od skrzyżowania z ul. kmdr. por. Przybyszewskiego do skrzyżowania z ul. Kapitańską;
 • ul. Dworcowej – plac przy cmentarzu komunalnym;
 • ul. Sztormowej, Bursztynowej, Wydmowej – na całej długości wraz parkingami i zatokami postojowymi;
 • ul. Plażowej – na całej jej długości;
 • parkingu przy posesji Żeromskiego 2;
 • parkingu przy posesji Żeromskiego 2 i 6 (przy kortach tenisowych);
 • parkingu przy posesji adm. Steyera 10;
 • parkingu przy posesji Komandorskiej 9;
 • ul. Żeromskiego – zatoka postojowa przy przepompowni wód deszczowych.

 

 

Aktualizacja

14.08.2021

Źródła

UCHWAŁA NR XV/86/16

Rady Miasta Helu

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Helu, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

http://gohel.pl/aktualnosc-2-10485-rusza_strefa_platnego_parkowania.html