Parking Poznań strefy parkowania

Poznań dysponuje 6 198 płatnymi miejscami parkingowymi oraz 295 parkomatami

 

Darmowy postój dla kierowców pojazdów jednośladowych (w tym rowerów) oraz samochodów elektrycznych.

 

Opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania należy dokonywać w automatach parkingowych. Za postój możemy zapłacić m.in. za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych, systemem BLIK oraz monetami (od 10 groszy do 5 złotych). Nadal możliwe jest dokonywanie płatności za pomocą aplikacji mobilnych.

Parkomat personalizuje bilet parkingowego dzięki wprowadzeniu za pomocą klawiatury numeru rejestracyjnego pojazdu, za którego opłata będzie wnoszona. Numer rejestracyjny pojawia się na wydruku zakupionego biletu parkingowego.


 

Stawki opłat w Poznaniu

 

W Strefie Płatnego Parkowania:

Obowiązuje od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
 • 0,80 zł opłata minimalna;
 • 3,50 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 4,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 4,90 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,50 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju.
W sobotę parking jest bezpłatny.

 

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Jeżyce:

Obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 oraz w soboty 8.00-18.00
 • 1,20 zł opłata minimalna;
 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 6,00 zł za drugą godzinę postoju;
 • 6,90 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju;

 

W Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania Centrum:

Obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 oraz Sobota 8.00 - 18.00
 • 1,70 zł opłata minimalna;
 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 7,40 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,90 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą następną godzinę postoju;


 

Identyfikatory parkingowe

Sprzedaż identyfikatorów dla mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz kombatantów Czerwca ‘56

 

Identyfikator mieszkańca przysługuje osobom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy, na min. 3 miesiące na obszarze działania strefy. Płacąca podatki na rzecz miasta Poznania.
 • I pojazd na miesiąc 30,00 zł
 • II pojazd na miesiąc 150,00 zł
 • dla mieszkańców Śródki, Ostrowa Tumskiego, Zagórza 120,00 zł za rok (cena obowiązuje do końca maja 2022r

 

Identyfikator osoby z niepełnosprawnością oraz kombatanta Czerwca ’56
 • I pojazd na miesiąc 5,00 zł

 

E-identyfikator mieszkańca

Istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku o elektroniczny identyfikator. Z nim nie potrzeba już żadnych dodatkowych wydruków, czy ulotek. Zapisywany jest na numer rejestracyjny pojazdu.

 

Ważny najwcześniej po upływie 14 dni od złożenia wniosku (najpóźniej do 90 dni) – konieczna weryfikacja danych przez ZDM.


 

Sektory mieszkańca

 • sektor C - Centrum
 • sektor J - Jeżyce
 • sektor Ł - Łazarz
 • sektor W - Wilda
 • sektor S - Ostrów Tumski, Śródka, Zagórze (od 2 listopada 2021 r.)

 

 

https://zdm.poznan.pl/upload/parkowanie/sektory_2021.jpg?1633695363140

 

https://zdm.poznan.pl/upload/parkowanie/sektor_s-2021a.jpg?1633695471011

 


 

Abonamenty

Na dowolną ilość dni roboczych, w których obowiązują opłaty za parkowanie, w przedziale od 1 do 25 dni.

 

Ceny za jeden dzień postoju w zależności od strefy
 • 30,00 zł Strefa Płatnego Parkowania;
 • 40,00 zł Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce
 • 60,00 zł Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum;

 

Dla samochodów ekologicznych z emisją CO2 powyżej 0 i do 95 g/km włącznie, dla konkretnego pojazdu na okres min. 3 miesięcy i max. 12 miesięcy
 • 60,00 zł Strefa Płatnego Parkowania;
 • 60,00 zł Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce
 • 60,00 zł Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum;

 

Dla podmiotów gospodarczych, które posiadają tytuł prawny do lokalu na obszarze strefy parkowania bądź wykonują na zlecenie służb miejskich usługi na rzecz mieszkańców oraz dla jednostek użyteczności publicznej. Kartę można zakupić na 25 dni roboczych
 • 375,00 zł Strefa Płatnego Parkowania;
 • 500,00 zł Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce
 • 750,00 zł Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum;

 

 


Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

 

koperty komercyjne, jedno miejsce na miesiąc:
 • 600,00 zł Strefa Płatnego Parkowania;
 • 750,00 zł Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce
 • 900,00 zł Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum;

 

koperty dla dostaw, postój do 15 minut dla dostawców na okres 6 miesięcy:
 • 120 zł w lokalizacji najbliższej adresowi wykonywania działalności;
 • 300 zł we wszystkich lokalizacjach

 

Opłaty dodatkowe

 

W przypadku niedokonania opłaty za parkowanie (w tym przekroczenie opłaconego czasu) kontrolerzy strefy wystawiają wezwanie-raport, który umieszczają za wycieraczką przedniej szyby pojazdu.

 • 150 zł w przypadku zapłaty w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia wezwania;
 • 200 zł w przypadku zapłaty po 7 dniach kalendarzowych ​od dnia wystawienia wezwania;

 

Parkingi buforowe

są integralnym elementem Strefy Płatnego Parkowania. Ich zadaniem, podobnie jak SPP, jest ograniczenie liczby samochodów wjeżdżających i parkujących na ulicach w ścisłym centrum miasta. Dostępne całą dobę

 • 3,00 zł za godzinę;
 • od 150,00 do 250,00 zł za abonament miesięczny.

 

 


Aktualizacja

16.12.2022

Źródła

https://zdm.poznan.pl/upload/content/gallery/3776/mapa-strefy-2021-04-www.jpg

https://zdm.poznan.pl/pl/parkingi-buforowe-i-wolne-miejsca

https://zdm.poznan.pl/pl/cennik-oplat-od-01-07-1

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_huC6mJTwAhVSw4sKHSqNAF0QFjABegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fbip.poznan.pl%2Fpublic%2Fbip%2Fattachments.att%3Fco%3Dshow%26instance%3D1097%26parent%3D20622%26lang%3Dpl%26id%3D45880&usg=AOvVaw3yncNYtFEuI1VptJ3V0gzL