Parking Starachowice strefa parkowania

Od początku 2021 roku Starachowice posiadają Płatną Strefę Parkowania Niestrzeżonego

Parkomaty parkingowe usytuowane na ulicach obsługują monety (o nominałach od 10 groszy do 5 złotych). Jest również możliwość dokonania płatności za pomocą aplikacji mobilnej oraz płatności kartą płatniczą w parkomacie.


 

Stawki opłat za parking w Starachowicach

 

Strefa Płatnego Parkowania:

 

płatność obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 a 18:00
 • 1,00 zł opłata minimalna za 30 minut;
 • 2,00 zł za pierwszą i każdą następną godzinę postoju;

 

Abonamenty

 • 120,00 zł miesięczny;
 • 330,00 zł kwartalny;
 • 1200,00 zł roczny;

 

Abonament postojowy mieszkańca

 • 25,00 zł na 12 kolejnych miesięcy;

 

Zerowa stawka opłat dla:

 

 • pojazdów elektrycznych;
 • posiadaczy karty parkingowej w rozumieniu ustawy, wydawanej osobie niepełnosprawnej, jeżeli pojazd oznaczony kartą parkingową zaparkowany jest w miejscu przeznaczonym dla tak oznaczonych pojazdów;
 • taksówkarzy w ramach wyznaczonych dla nich miejsc do postoju pomiędzy znakami D-19 (postój taksówek) i D-20 (koniec postoju taksówek) lub w czasie oczekiwania na klienta, ale nie dłużej niż 10 minut;
 • jednośladów;
 • pojazdów hybrydowych;
 • trwałych zewnętrznie oznakowanych pojazdów pogotowia energetycznego, wodnokanalizacyjnego, gazowego, ciepłowniczego, zarządcy systemu gospodarki odpadami komunalnymi, straży miejskiej Miasta Starachowice, wojewódzkich i miejskich służb zarządzania kryzysowego;

 

Opłata dodatkowa

 

 • 50,00 zł za nieuiszczenie opłaty parkingowej;
 • 30,00 zł w przypadku dokonania płatności następnego dnia roboczego.


 

Aktualizacja

31.10.2021

Źródła

http://starachowice-net.pl/informator/news/strefa-p-atnego-parkowania-staje-si-faktem

http://starachowice-net.pl/informator/news/p-atna-strefa-parkowania-bez-tzw-karty-go-cia

UCHWAŁA NR XV/12/2019
RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH
z dnia 19 grudnia 2019 r.